Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Har du gått godkänd utbildning (TÖI eller MYH) som startat år 2006 eller senare har du fått ett godkänt utbildningsintyg. Finns det delar av TÖI/MYH-utbildningen som du inte klarat kan du skriva om dessa prov hos oss alternativt ansluta till nuvarande utbildning.

Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år, och gärna också gått några utbildningar men som då inte varit den grundutbildning som vi ger dvs den som står under MYH’s tillsyn.

Du anmäler dig på samma blankett som de som vill gå grundutbildningen.

Väldokumenterade information om utbildning och erfarenhet

Du skickar med väldokumenterad information om din utbildningsbakgrund och intyg från dina tolkförmedlingar att du arbetar som tolk just nu och hur många år du arbetat för respektive tolkförmedling. Därefter gör vi en bedömning om du kan kvalificera för validering eller om du i stället bör gå grundutbildningen.

Pris för validering

Priset för validering är 500 kr eftersom MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) lämnar stadsbidrag.

Bedömer vi att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om/när du antas till utbildningen betalar du samma pris som övriga deltagare 4200 kronor för hela grundutbildningen förutom de 500 kr för vägledningssamtalet.

Ansökningshandlingar

Inför nästa kursstart sker förkunskapstester till kontakttolkutbildningen en månad innan - muntliga och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får kallelse.

Ansökan tolk eller validering - Pdf

Ansökan tolk eller validering - Word

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer - ring eller mejla Renée Andersson.

Renée Andersson

Ämnesansvarig och samordnare för tolkutbildningen - Medborgarskolan i Skåne - Region Syd
Hans Michelsensgatan 6A, 211 20 Malmö
renee.andersson@medborgarskolan.se0760-23 61 08