Rörelse och hälsa - vår profil

Lokalerna och utemiljön är valda för att stödja vår pedagogiska idé och förskolans profil. Därför finns det gott om utrymme för ditt barn att springa, klättra och röra sig på. Vår utemiljö ger barnen möjligheter till en varierande och utmanande utelek.


Vi har regelbundet styrda pass med rörelselekar och andra aktiviteter för att stimulera ditt barns utveckling. Lika viktigt som rörelse är avkoppling, vi har gemensamma vilostunder som ger barnen chans till avkoppling. Varje dag har vi utomhusvistelse såväl på Kullerbyttans gård som i parker och skogsområden.

Med jämna mellanrum besöker vi gymmet och tränar jumping och badhuset och övar vattenvana.

Vi har två cyklar med plats för 6 barn i varje för att på så sätt komma iväg till skogen med de yngsta barnen och på längre utflykter för de äldre barnen. Vi använder regelbundet cyklarna för att utforska närområdet.