Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Samarbeten och pågående projekt i Stockholm

Medborgarskolan Stockholm har flera samarbeten med andra organisationer. Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Kavat Vård

Medborgarskolan samarbetar med Kavat Vård som driver tio äldreboenden i Stockholm och Norrtälje. Under ledning av en professionell pedagog från Medborgarskolan erbjuds de äldre att delta i studiecirklar där de t ex får lära sig att måla, binda blommor, spela teater, yoga, sjunga eller lära sig om film. Samarbetet syftar till att ge människorna på äldreboenden möjligheter att fortsätta utvecklas i ett livslångt lärande.

kavatvard.se

Welkom

WELKOM – "Recognition of Qualification held by Refugees"

WELKOM är ett Erasmus + KA2 projekt som har utvecklats för att möta de växande behoven av social, ekonomisk och bildningsmässig integration av flyktingar som flytt till Europa under de senaste åren.

Den massiva omflyttningen av människor har fått enorma sociala ekonomiska och politiska konsekvenser. Baserat på slutsatserna av Europarådets Action plan för att bygga inkluderande samhällen har man funnit att utbildning och språkinlärning en av de viktigaste pelarna för integration.

Därför är syftet med Projekt WELKOM att utveckla transparens, validering och erkännande av flyktingars kunskaper och färdigheter i Belgien, Grekland, Island, Italien och Sverige. Projektet ska bidra till at underlätta för målgrupperna att studera och arbeta i sina nya länder. De deltagande organisationerna i projektet, däribland Medborgarskolan Stockholm kommer att arbeta med att ta fram Best practice för språkinlärning och validering av kunskaper och färdigheter genom jämförande studier mellan länderna.

Projektet löper under 2017-2019. I maj kommer en delegation till Sverige för att ta del av hur vi bedriver vår svenskaundervisning för asylsökande.

Läs vår rapport om validering av kunskaper, färdigheter och kompetenser

De deltagande organisationerna

Projektkoordinator:

  • UC Leuven-Limburg, Belgien, Högskola I Flanders
  • Oecon Group, Grekland, en europeisk konsultorganisation och centrum för validering och vuxenutbildning.
  • Equality Centre/Jafnréttishús, Island, Utbildningsorganisation med jämställdhetsfrågor i focus.
  • Medborgarskolan, Sverige, studieförbund
  • Futurgo Digitale, Italien, Ideell organisation som arbetar för ungdomars möjligheter.

Erasmus_EU2_preview.jpeg

WELKOM_LOGO_300DPI_WIT_preview.png

Nattskiftet

Nattskiftet är en organisation som jobbar för att tjejer och killar ska känna sig trygga på natten och som kämpar mot våld och sexuella övergrepp. De har över 100 aktiva volontärer som arbetar ute i Stockholmsnatten och på ett flertal festivaler runt om i landet. De finns även ute på kryssningsturer runt studenttider.

Medborgarskolan och Nattskiftet samarbetar runt bland annat utbildningar och föreläsningar.

nattskiftet.org

BCF Amazona

BCF (Bröstcancerföreningen) Amazona är Sveriges första och största patientorganisation inom cancer. Våra 70 volontärer, med egen erfarenhet av att vara cancerpatient, hjälper och stöttar andra cancerdrabbade.

Amazona är en ny samarbetspartner till Medborgarskolan och vi kommer att samarbeta runt temakvällar, kurser och utbildningar. Allt för att stödja och stärka kvinnor och män som får diagnosen bröstcancer. Ett nödvändigt stöd som idag saknas inom cancersjukvården. Patienterna får ofta olika typer av biverkningar av behandlingarna och de kan vara svåra att leva med. Vi inger hopp, styrka och kunskap och erbjuder en omfattande stödverksamhet till dem som lever med obotlig cancer.

amazona.se

Edsvik Konsthall

Edsvik Konsthall inriktar sig på nationell och internationell samtidskonst. Edsvik Konsthall är en av de större konsthallarna i Sverige och arrangerar årligen omkring 20 utställningar av svenska och internationella konstnärer årligen. Edsvik konsthall har ett stort utbud av kurser och workshop och samarbetar idag med Medborgarskolan verksamhet för Kultur & Mångfald.

edsvik.com

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Raoul Wallenberg verkar för empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i våra metoder och ledarskapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela landet.

raoulwallenberg.se

AFS Interkulturell Utbildning

AFS arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. De arrangerar utbytesprogram för unga människor. Kopplat till varje program finns flera moment i interkulturellt lärande. AFS målsättning är att lägga grunden för en livslång upplevelse av personlig utveckling. AFS vill också skapa en förståelse och ett engagemang för andra människor och kulturer.

afs.se

Post- och telestyrelsen

Medborgarskolan i Stockholm har vunnit projektstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) för ett två-årigt projekt som ska bidra till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är, eller riskerar att hamna, i ett digitalt utanförskap. PTS fick in 45 ansökningar och har nu beslutat att ge finansiering till sju projekt, däribland Medborgarskolan som enda studieförbund. Läs mer

pts.se

Arvsfonden

Medborgarskolan har fått beviljat fondmedel från Arvsfonden som ska gå till IT-projektet ”Bland kakor och moln”. Projektet är verksamt i tre år och syftet är att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen. Genom projektet får målgruppen lära sig att använda t.ex. Bank-ID, betala räkningar och boka vårdtid. Utöver detta får de dessutom nya kunskaper, utöva kulturaktiviteter samt träffa nya vänner. Projektet ska bidra till att stärka målgruppens demokratiska rättigheter och ge dem ett mer innehållsrikt socialt liv. Läs mer

arvsfonden.se

Vill ni också bli en samarbetspartner? Kontakta oss.

Läs mer om våra samarbeten