Kulturama Preparandum

Dansen fortsätter på Linnégatan i Växjö, men inte som Kulturama Preparandum

Vi vill tacka alla dansare och personal för alla år ni skapat fantastisk dans inom ramen för Kulturama Preparandum!

Vill du dansa på Linnégatan i Växjö nästa termin, så hittar du dansklasser hos Studieförbundet Vuxenskolan.