Anmälnings- och betalningsregler

Köpvillkoren gäller danskurser i Växjö.

Anmälan

Anmälan kan göras direkt här på hemsidan eller via telefon: 010-15 75 433 (kontoret Kulturama Preparandum) eller 075-241 68 30 (kundtjänst Medborgarskolan Region Öst). Är du under 18 år måste målsman göra din anmälan. Tänk på att man måste göra en anmälan innan man kan få komma och testa! Bl.a. så man vet att det finns plats, för säkerheten då vi måste veta vilka som finns i lokalerna om något händer och för att omfattas av vår försäkring.

Är du osäker på vilken nivå som passar dig så hjälper vi dig så gott vi kan vid anmälan. Men läs först vår nivåinformation här på hemsidan. Lämna mobiltelefonnummer och mejladress vid anmälan så vi lätt kan få tag i dig med information om en lektion måste ställas in någon dag t.ex. Om någon danslektion blir inställd förlängs terminen eller tas igen vid annat tillfälle.

OBS! Då vi har ett läsårstänkande blir man automatiskt återanmäld till samma danskurs till vårterminen. Vill man inte fortsätta sin kurs måste man meddela detta till ovanstående nummer eller via mejl: vaxjo@medborgarskolan.se

Däremot måste man aktivt göra en ny anmälan till alla höstterminens kurser.

Betalning

Kallelse och faktura skickas ut i samband med kursstart. Eftersom vi inte kan garantera att en kurs startar så rekommenderar vi inte direkt kortbetalning, även om den möjligheten numera finns på Medborgarskolans hemsida där man gör sin anmälan.

Om du köper Paketpris eller Terminskort får du hem en ”nollad” kallelse till alla kurser som du anmält dig till. Fakturan för paketpris och terminskort kommer på posten efter alla våra kurser startat. Fakturan betalas inom den tidsrymd som anges på inbetalningskortet som medföljer. Om du inte betalar avgiften före utsatt förfallodatum, debiteras du en påminnelseavgift. Om avgiften fortfarande inte betalas skickas ärendet till inkasso.

Delbetalning

Det går att dela upp kursavgiften kostnadsfritt på upp till tre betalningar (3 månader). Om du vill delbetala måste du meddela detta vid anmälan!

Av- och ombokningar

Du har rätt att prova på vid första tillfället. Ev. avanmälan görs så fort som möjligt efter det, dock senast dagen innan 2:a kurstillfället. Avanmälan görs till 010-15 75 433 (kontoret Kulturama Preparandum) eller 075-241 68 30 (kundtjänst Medborgarskolan Region Öst) eller via mejl vaxjo@medborgarskolan.se

Du kan INTE avanmäla dig till din ledare eller be en kompis avanmäla dig. Har vi inte fått in din avanmälan så räknas du som deltagare fr.o.m. kurstillfälle 2 (även om du inte har varit där) och måste betala full kursavgift. Om du på grund av sjukdom (som ska styrkas med intyg) eller avflyttning från orten (ska också styrkas med intyg) måste avbryta kursen, betalar du för de kurstillfällen som varit samt en administrationsavgift på 150kr.

OBS! Glöm inte att vi alltid har automatisk återanmälan från höstterminen till vårterminen då vi har ett läsårstänkande och att du måste göra en aktiv avanmälan om du inte vill fortsätta!

Känner du att nivån var fel för dig kan du kontakta oss innan andra kurstillfället på ovanstående nummer eller mejl och be om att få byta grupp.