Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Studenter kommunicerar i ett klassrum

FAQ för tolkutbildning och validering

Vanliga frågor som deltagarna undrar över gällande tolkutbildningen i Malmö.

Är utbildningen i Malmö?

Ja, på Hans Michelsensgatan 6A, bakom Slagthuset ner mot hamnen. Där Tysklandsfärjorna låg till förr. Distansutbildningen är däremot en utbildning på semidistans med 6 obligatoriska närträffar på ett år.

Vilka förkunskaper måste jag ha?

Du måste ha gått en gymansieutbildning i Sverige eller i ditt hemland. Plus att du ska ha betyg i Svenska B eller Svenska 2.

Är det en teoretisk/praktisk utbildning?

Ja du får både teoretiska och praktiska kunskaper inom varje ämnesområde. Den praktiska delen innebär mycket rollspel och ordinlärning/terminologi kopplat till den teoretiska delen.

Vilka ämnen läser man?

 • Introduktion
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkningsteknik

Kostar utbildningen något?

Ja, totalt 4200 kronor för hela.

Är utbildningen CSN berättigad?

Nej.

Köper jag studiematerialet själv?

Nej det ingår i kursavgiften.

Om jag är utbildad undersköterska/sjuksköterska el rent av medicinstuderande, kan jag då hoppa över sjukvårdstolkningen och bara göra provet?

Nej, det är inte detsamma att arbeta inom vården som att förstå hur man skall tolka i en situation på sjukhuset. Du får en bredare terminologi än den du använder dagligdags och tolkövningar i olika situationer.

Hur lång är utbildningen?

Den är 1 år – 545 studietimmar á 45 minuter - det vill säga halvfart.

Är utbildningen på distans?

Nej inte hos oss, det är en så kallat ”på plats”-utbildning; Två kvällar i veckan – varje vecka och cirka en helg i månaden. Helgerna går man hela lördagen och söndagen.
Provtillfällena ligger också på helgerna.

Vilka tider gäller för utbildningen?

Sen eftermiddag/kväll det vill säga klockan 16.30-19.00 och på helgerna är det klockan 09.00-16.00 både lördag och söndag. Notera att det är maximalt en helg i månaden.

Finns utbildningen på distans?

Ja på halvdistans. Titta in på www.blitolk.nu för att se vem som arrangerar dessa utbildningar.

Vad betyder halvdistans?

Man gör den teoretiska delen hemma vid datorn – den praktiska det vill säga språkhandledningen får man på plats på folkhögskolan. De betalar din resa dit och ditt uppehälle medan du är där – oftast över en helg.

Om jag väljer distans – blir jag klar lika snabbt då?

Nej, den utbildningen är på två år medan vår ”på plats” undervisning är på ett år.

Om jag inte kan/vill resa men ändå vill gå distans finns det en sådan utbildning någonstans i Sverige, så kallat heldistans?

Nej.

När kan jag ansöka till utbildningen i Malmö?

Sista ansökningsdag står alltid på hemsidan under www.medborgarskolan.se/tolk.

Hur ansöker jag?

Du fyller i en ansökningsblankett som vi lägger ut på vår hemsida från och med juni. Du fyller också i en blankett som heter utbildningsbakgrund.

Ska jag skicka in betygskopior?

Ja tack, gärna. OBS endast kopior, vi skickar inte tillbaka något till dig oavsett du kommer med på utbildningen eller inte.

Vad händer sen?

Vi på Medborgarskolan gör en första gallring utifrån hur många som sökt i varje språk. Måste finnas minst 5 i ditt tolkspråk som söker till utbildningen för att du skall komma i fråga för antagningstester. OM det är väldigt många som söker i ett tolkspråk blir din utbildningsbakgrund av stor betydelse i gallringen. Kravet vi går efter då är att du ska ha svenska 2, kurs B på gymnasienivå.

Om jag och mitt tolkspråk är av intresse har jag då en garanterad plats på utbildningen?

Nej, du blir kallad till antagningstester först. Testerna sker senast 14 dagar innan kursstart. Du får ett brev skickat till den adress du uppgett i ansökan där du får skriftlig kallelse med detaljerade uppgifter.

Vad innebär antagningstesterna?

 • Du testas i svenska språket genom en lucktest och en läsförståelse,
 • Du får vara med på två intervjuer under kvällen; på svenska och ditt tolkspråk.
 • Du får en översättningsuppgift - en svensk text skriftligen till ditt tolkspråk.
 • Du får göra ett mindre rollspel - se hur din tolkteknik ter sig.

Om jag klarar testerna vad händer då?

Du får besked efter testen om du blivit antagen och måste bekräfta din plats på utbildningen.

Har jag lov?

Ja vi på Medborgarskolan Malmö har uppehåll över jul och sommar.

Har jag prov?

Ja efter vissa avslutade delkurser har man ett teoretiskt prov, ett tolkprov och ett terminologiprov.

Hur många chanser har jag om jag inte klarar det första gången?

Två ytterligare chanser får du förutom förstagångsprovet vid varje delkurs.

Måste jag vara med på alla kurstillfällena?

Ja det är obligatorisk närvaro. Minst 80 procent av kurstiden, kvällar och helger måste du ha varit närvarande.

Får jag utbildningsbevis om jag klarar alla prov men inte klarat närvarokravet?

Nej

Får jag kursintyg efter varje delkurs?

Ja om man vill och under förutsättning att du klarat proven för just den delkursen.

Kan jag annars få närvarointyg?

Ja om du varit närvarande minst 80 procent av tiden men misslyckats med proven kan du få ett intyg på att du varit närvarande på kursen.

Står det då att jag misslyckats på proven?

Nej det gör det inte.

Får jag jobb efter utbildningen?

Beror ju väldigt mycket på vilket tolkspråk du har och vad som efterfrågas på marknaden just då. De som vet mest om detta är tolkförmedlingarna.

Blir jag anställd hos dem?

Du blir oftast timanställd.

Kan jag ha det som ett extra jobb ex medan jag läser?

Absolut! Mycket tolkning sker idag via telefon eller video så ibland måste man inte ens vara på plats.

Kan jag få någon form av legitimation som tolk utöver utbildningsbeviset. Någon examen?

Ja man kan göra Kammarkollegiets auktorisationsprov och bli auktoriserad tolk. Se gärna www.kammarkollegiet.se.

Ska jag anmäla mig till detta direkt efter er utbildning?

Nej det absolut bästa för att ha störst chans att lyckas i provet är att du går vår utbildning, får utbildningsbeviset och sedan jobbar ett år som kontakttolk.

När gör jag auktorisationen?

I februari och september varje år.

Är det alltid alla språk som kan auktorisera sig?

Nej, det finns ett schema på www.kammarkollegiet.se när vilka språk är tänkta att ha auktorisation.

Hur går det till med auktorisationsprovet?

Du anmäler dig på kammarkollegiets hemsida och betalar anmälningsavgift. Du blir sedan kallad till ett skriftligt prov. Klarar du detta får du sedan en kallelse till ett muntligt prov. Det muntliga provet görs alltid i Stockholm.

Finns det förberedande kurser inför auktorisationsprovet?

Ja det finns så kallde preparandkurser det vill säga repetitionskurser. Dessa är totalt på 100 studietimmar á 45 minuter och fördelningen är 50 studietimmar repetition av realiakunskaper och 50 studietimmar språkhandledningsrepetition.

Har Medborgarskolan sådana kurser?

Ja, inför auktorisationen anordnar vi preparandkurser. De språk som är aktuella då är följande; arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, bulgariska, engelska, franska, kantonesiska, lettiska, polska, rikskinesiska, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska. (Vi reserverar oss för att Kammarkollegiet kan ändra språk)

Hur söker jag till preparandkurs?

Du kan anmäla dig på vår hemsida, kursen ligger upplagd som en helt vanlig kurs – behövs ingen särskild anmälningsblankett. Ange i fältet övriga upplysningar vilket språk som är ditt tolkspråk.