Byt karriär, ändra riktning eller boosta fritidsintresset!

Eva von Sydow är utbildad trädgårdsmästare och arbetar sedan 15 år tillbaka med formgivning och anläggning av trädgårdar. Sedan våren 2018 är hon även kursledare här på Medborgarskolan och ansvarar bland annat för diplomutbildningen Trädgårdsdesign – Grundutbildning.

MBS-EvS-2019.jpg

Hur kom det sig att du blev kursledare?

Jag blev rekommenderad! Medborgarskolan behövde en ny kursledare för trädgårdsdesign och en bekant till mig, som själv är kursledare inom mat, rekommenderade mig.

Varför ska man gå din utbildning?

Om man har ett intresse för trädgård eller design som man vill utveckla så är det här en bra grundutbildning att bygga vidare på.

Vilka är det som går utbildningen?

Vissa av deltagarna har arbetat med anläggning eller skötsel av trädgårdar men vill ändra inriktning och arbeta mer med trädgårdsdesign. Andra har haft som mål att påbörja en helt ny karriär med inriktning mot trädgård. Sedan finns det en grupp deltagare som går utbildningen för att de vill lära sig hur de ska fixa och designa sin egen trädgård.

Vad får deltagarna lära sig?

De får grundläggande kunskaper hur man skapar och driver ett trädgårdsprojekt från start till mål. Upplägget är inriktat på själva hantverket och även om största delen är praktisk ingår även teori. Vi ritar och designar trädgårdar för hand och skapar moodboards. Vi går samtidigt igenom hur man formar en trädgård med hjälp av växter, gångar, ljussättning, vatten, färger och visuella intryck. I slutet av kursen har deltagarna skapat en egen portfolio med ett designprojekt som innehåller layoutritning, planteringsritningar och visuella uttryck.

Behöver man några förkunskaper?

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men det är bra att ha ett intresse för trädgård och kunna en del om växter, annars kan det bli mycket att lära sig på en gång.

Vad leder utbildningen till?

Jag har haft flera deltagare som har gått vidare och som idag arbetar inom trädgård, det är allt från trädgårdsmästare till att designa trädgårdar.

Vad är bäst med att vara kursledare?

Det är fantastiskt roligt och grupperna jag arbetar med är trevliga. Dessutom utvecklas jag själv inom mitt område då jag ständigt får nya frågor, funderingar och svårigheter som jag måste försöka lösa och komma underfund med.