Huskurage för dina grannars skull

Samverkansprojektet Huskurage i Gävle ska förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera.

Kanske känner du till begreppet civilkurage? Vi tycker också att vi måste börja prata om Huskurage. Med enkla medel kan du göra skillnad.

Tre tips

Om du hör att allt inte står rätt till hos grannen kan ditt agerande vara avgörande. Du kan genom en knackning förhindra fortsatt våld och visa att du inte kommer låta våldet fortsätta.

  1. Knacka/ring på hos grannen du är orolig för.
  2. Ta hjälp av fler grannar vid behov.
  3. Vid akut eller hotfull situation – ring 112.

Huskurage ska nå hela Gävle

Det är bland annat Medborgarskolan, Gävle Kommun, Polisen och det lokala bostadsbolaget Gavlegårdarna, som samverkar för att nå ut med projektets budskap.

Arbetet startade redan 2017 då kommunen och det lokala bostadsbolaget gick samman för att påbörja projektet. I somras engagerades ambassadörer och sedan dess har det genomförts över 2 300 samtal, varav tusen i tre prioriterade stadsdelar; centrum, Sätra och Andersberg.

Medborgarskolans verksamhetsansvarig i Gävleborg, Emma Johansson, och Huskurageambassadör Wilma Wannberg, är en del av samarbetet.

Projektet avslutas i november men får en fortsättning nästa år, då med siktet är inställt på att nå alla stadsdelar i Gävle. Huskurage finns i flera av landets kommuner.