Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Konst är till för alla

Vi samarbetar och stöttar olika föreningar. Ett projekt som vi har arbetat med under våren är konstprojektet ”Bokkonst för unga med funktionsvariationer”. Konst är till för alla om du frågar oss.

Temat för konstprojektet är att visa upp de ungas tankar kring livet, i form av konstböcker. Grundläggande är att var och en utgår ifrån sitt eget perspektiv. En av utställningens centrala frågor är hur långt man kan gå för att genom konst göra världen begriplig och kanske även sig själv. Genom ett annorlunda och nyskapande konstnärligt uttryckssätt ger konstböckerna dessa individer en röst som annars inte hörs.

I konstprojektet visar deltagare bokkonst så kallade Artistbooks – en internationellt erkänd konstnärlig uttrycksform som vuxit sig mycket stor i Europa och USA.

Deltagarna har med enkla metoder lärt sig olika estetiska uttrycksmetoder, något som har gett dem kraft och tillgång till en internationellt erkänd konstnärlig uttrycksform.

Syftet med konstprojektet att uppmärksamma en marginaliserad grupp i samhället samtidigt som vi vill lära ut, inspirera och starta processer som leder till ett livslångt skapande, då konst är till för alla!

Den 23 maj var det vernissage på Kulturhuset.
Vi vill även ge ett tack till Kulturförvaltningen som gett stöd till detta projekt.

För oss som studieförbund är det viktigt att kunna möta individer, grupper och föreningar på deras villkor och att tillsammans utveckla viktig och relevant verksamhet. Så ökar engagemanget och delaktigheten i samhället och i kulturlivet. Vill du också samarbete med oss?