Michael Vågsten, konstnären som lär oss måla.

Han är en uppskattad konstnär, föreläsare och ledare. Här delar han med sig av sina tankar om att undervisa i måleri och teckning hos oss, i kombination med att själv skapa.

During-the-day-3000-compressor.jpg
"During the day"

Hej!

Jag heter Michael Vågsten och undervisar i måleri och teckning på Medborgarskolan. Jag har alltid haft ett intresse för ämnet bild.

Jag arbetar även med måleri och teckning vid sidan av mina kurser. Under åren har jag även deltagit i utställningar. När jag själv målar, arbetar jag utifrån ett miljötema. Ibland har jag människor i målningarna, ibland bara miljöer, ofta med olika byggnader i. Jag har även ett intresse för konsthistoria och hur bilder skapats genom olika tider.

Jag tycker det kul att undervisa på Medborgarskolan, att se hur deltagarnas bilder utvecklas, samt komma med idéer på hur varje deltagare kan utvecklas inom måleriet. Jag arbetar ofta med ganska fria teman och alla får välja något som de känner att de kan arbeta vidare med.

Jag har varit kursledare sedan 2013 och trivs med att undervisa inom bildområdet. Det är ett bra komplement till mitt eget skapande i min ateljé. Inom måleri kan jag se vissa trender - Att många vill experimentera mer med olika målartekniker, samt mer moderna motiv.

Inom måleriet brukar vi starta med landskapsmåleri och deltagarna får välja vilket landskap de vill måla. Här väljer kursdeltagarna ofta något personligt. Exempelvis en plats som de är bekant med eller liknande. Många deltagare är intresserade av att lära sig hantverket som färgblandning med mera. De är även ofta intresserade av att få djup och liv i målningen och då är landskap bra att starta med.

Många är nog intresserade av måleri för just friheten. De vill skapa något eget, samt att de är intresserade av måleriets process, att arbeta sig fram till något. Måleri är även bra för att man arbetar individuellt. Vissa vill arbeta mer noggrant, medan andra arbetar mer spontant. Många är även intresserade av att vara med om den konstnärliga processen och att arbeta praktiskt i en målarateljé.

Michael Vågsten

Artist-Michael-Vagsten-compressor3000x1500.jpg
Konstnären Michael Vågsten