Studiecirkel om de europeiska kungahusens historia

Mårten Hougström arbetar till vardags som ekonom men ägnar en stor del av sin fritid till att besöka, upptäcka och lära sig mer om de svenska och utländska kungahusen. Hans stora intresse har bidragit till att han idag sitter på massor med kunskap som han gärna delar med sig av.

I oktober 2019 höll Mårten en studiecirkel på Medborgarskolan i Rojalistiska Föreningens regi med fokus på de europeiska kungahusens historia.

Varifrån kommer intresset om kungahus?

Jag har alltid varit intresserad av de olika kungahusen. Redan vid sju års ålder hade jag lärt mig namn och årtal på alla Sveriges regenter sedan Gustav Vasas tid. Intresset för släktsambanden mellan de kungliga familjerna har funnits sedan dess och sedan vidgats med intresse för personhistoria, slott m.m. Förutom att jag håller föreläsningar så är jag även ordförande i Livrustkammarens Vänner samt medlem i Rojalistiska Föreningen.

Vilka kungahus kommer du berätta om under studiecirkeln?

Förutom det svenska kommer jag även prata om de portugisiska, nederländska, danska och de tyska kungahusen. Det är ganska vanligt med föreläsningar om det svenska kungahuset men däremot behandlas sällan de europeiska kungaätterna. Därför ville jag skapa en intressant mix av både svenska och internationella kungligheter.

Vad kommer du berätta om?

Det kommer att handla om olika kungliga dynastiers historia; om kungliga personer, viktiga händelser, slott och en del annat. För att illustrera det jag pratar om kommer jag visa bilder. Många av dem har jag tagit själv när jag har besökt olika slott, museer och andra platser.

Vilka tror du är intresserade av att vara med i cirkeln?

Den här studiecirkeln passar alla som är intresserade av historia, gammal som ung. Förhoppningsvis kommer det vara en blandad grupp som alla är intresserade av att lära sig mer om de europeiska kungahusens historia. Studiecirkeln är på fem tillfällen och vid varje tillfälle kommer det finnas tid till diskussion och frågestund där vi kan dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.