Tystnad är förövarens bäste vän

Incest syns inte på utsidan och de utsatta vågar sällan berätta om det som har hänt. Medborgarskolans samarbetspartner - den ideella föreningen nxtME finns för just dessa personer.

nxtME är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest. Detta sker via föreläsningar, utbildningar samt opinionsbildning. Här berättar Lisa Anstadius, som är stödsamordnare på nxtME om deras arbete.

Berätta om nxtME:s arbetsområden.

Vi arbetar inom tre områden: stöd, utbildning och opinion. Genom stödverksamhet erbjuder vi bland annat samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, aktiviteter vid familjehögtider, stöd via telefon, mail och chatt. Nu i samband med coronakrisen har fler än vanligt hört av sig till oss.

Hur stöttar ni de som kontaktar er?

Vi lyssnar, stöttar och bekräftar. Vi finns där för dem. Chatten är för många en bra och trygg kanal där kan de kan vara anonyma, berättar Lisa. Eftersom vi är en ideell organisation har vi ingen anmälningsplikt och för många är det jätteskönt att veta att informationen vi får inte kommer polisanmälas.

I verksamheten finns även stödpersoner som kan följa med till jobbiga möten som läkare eller polis. Andra kan ha brutit med sin familj och behöver bara ha någon och fika med.

Flera utsatta som vi har stöttat genom åren hjälper nu också till att stödja andra på nxtME. De utbildar sig till stödpersoner, håller i stödgrupper och sitter i våra stödlinjer. Det är tryggt att veta att de man pratar med på t ex stödtelefon vet vad man går igenom.

Hur når ni människor?

Vi är ofta ute och håller föreläsningar, utbildningar och workshops och har bland annat föreläst för studerande på socionomprogrammet och polishögskolan samt för lärare och elevhälsoteam på skolor. I regel ingår inte incest i deras utbildningar vilket gör oss till en viktig informationskälla. Vi har även hållit öppna föreläsningar på Medborgarskolan riktade mot allmänheten, det är en fantastisk möjlighet för oss. Om jag bara når en person som får reda på att det finns stöd och hjälp att få och som vågar ta kontakt, då är det guld värt. Incest är ett tabubelagt ämne och det behöver förändras.

Ett första steg är att sprida kunskap. Med kunskap kommer förståelse och då kan vi tillsammans bryta tystnaden och tabut kring incest och sexuella övergrep

Vill du komma i kontakt med och läsa mer om nxtME