Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Marianne undervisar i släktforskning på distans

Marianne Jonasson är sedan 12 år tillbaka kursledare inom släktforskning på Medborgarskolan. Genom åren har hon haft både fysiska kurser och distanskurser. Nu förbereder hon tillsammans med en annan kursledare en ny distanskurs i släktforskning.

Vad är det bästa med vara kursledare?

Att få dela med sig av den kunskap jag har om släktforskning och att se andra växa in i det och lära sig forska på egen hand och nå resultat.

Hur är det att undervisa på distans jämfört med i klassrum?

Deltagarna får precis samma kunskap som vid en klassrumskurs men det ställer lite högre krav på mig som kursledare. Det är lite annorlunda men samtidigt får man en tätare kontakt med kursdeltagarna.

Hur går det till rent konkret vid distansundervisning?

Deltagarna loggar in på kursen i ett digitalt verktyg och där guidar vi deltagarna igenom alla moment. Vi finns hela tiden tillgängliga för frågor och enskild stöttning.

Finns det något speciellt kurstillfälle som du vill dela med dig av ?

Jag hade en deltagare som inte visste något om sin far. Under kursen hittade vi fadern som bor i ett annat land. Genom honom har hon idag kontakt med sin släkt på faderns sida.

Hur kommer det sig att du blev kursledare?

Jag gick själv på kurs och blev tillfrågad om jag hade möjlighet att undervisa då jag även gjorde det i mitt yrke. Det är så roligt att få dela med sig av sin egen kunskap i ämnet och att få träffa så många trevliga och intressanta människor.

Varför tycker du att man ska gå din kurs?

Kursen låter deltagarna ge sig ut på en lång resa i en annan tid. Under kursen lär man känna sin släkt, se varifrån man kommer och upptäcka spännande och intressanta livsöden som fallit i glömska.