​Framtidens tolk

Efter sin första tolkutbildning på Medborgarskolan startar Marita Roos Jönsson egen firma. Genom den kan hon som professionell arabisktalande tolk hjälpa utsatta personer. På sikt vill hon även göra Kammarkollegiets auktorisationsprov för att bli rätts- och/eller sjukvårdstolk. För Marita är tolkyrket framtiden - och hon är framtidens tolk.

Marita Roos Jönsson från Älmhult vill hjälpa utsatta personer och har därför valt att utbilda sig till tolk. Med ökade krav från myndigheterna ser hon det som meriterande att inleda sin tolkkarriär med en grundutbildning till kontakttolk. Därför anmälde Marita sig till Medborgarskolans ettåriga utbildning på kvällar och helger i Malmö. Marita siktar högt och vill senare göra Kammarkollegiets auktorisationsprov i arabiska. Så småningom vill hon även försöka få specialistkompetens som auktoriserad rätts- och/eller sjukvårdstolk.

- I dag är det brist på välutbildade tolkar. I Sverige finns det knappt 300 rättstolkar, i samtliga språk, och det gör att risken blir stor att tolkförmedlingarna anlitar icke auktoriserade tolkar till huvudförhandlingar eftersom behovet av tolkar är större än antalet befintliga. Rättssäkerheten för klienterna, som inte behärskar svenska språket, blir osäker och det är inte bra, berättar Janos Fazekas, auktoriserad tolk och lärare på Medborgarskolan.

- Som tolk har man ett stort ansvar att göra korrekt och precis översättning, till exempel ”tumör” i stället för ”cancer” eller ”vatten” i stället för ”vätska”, förklarar Janos Fazekas.

Läst arabiska i många i olika länder

Att Marita sticker ut framkom när hon under det första utbildningstillfället fick frågan: Har du kommit till rätt klass?

- Det är verkligen roligt att som svensk klara inträdeskrav och utbilda mig till tolk i arabiska. Jag har i och för sig läst arabiska på Lunds Universitet samt Mellanösternkunskap, men med tanke på att det var några år sedan, så känns det ändå stort att klara alla språk- och skrivtester, berättar Marita.

Godkänd kontakttolkutbildning i Malmö

Kontakttolkutbildningen på Medborgaskolan i Malmö står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, och med det utbildningsbeviset kan man anmäla sig till Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. Innan Marita började utbilda sig till kontakttolk hade hon under många år haft internationella arbetsuppdrag. På så sätt har hon genom åren praktiserat sin arabiska i olika sammanhang. Hon har studerat arabiska i Jordanien och Syrien. Hon har även sett hur tolkyrket fungerar på nära håll både under sin tid som svensk soldat i Kosovo och som projektledare för Euro-Mediterranean Human Rights Network med säte i Köpenhamn.

Marita startar en egen firma

Med stor respekt för tolkyrket och med målet inställt på att lyckas arbeta som tolk med egen firma ser Marita fram emot att ta sin examen i maj 2017.

- Att få uppdrag och därmed hjälpa utsatta människor ska både bli roligt och intressant. När jag träffar nya människor från andra länder är det som att jag reser till nya platser runt om i världen. Jag ska med största hänsyn och omtanke vårda mitt uppdrag och göra mitt yttersta, säger Marita Roos Jönsson.