Möt vår tidigare elev - Basel Al Shannag

Att förstå och göra sig förstådd i kontakten med myndigheter är en avgörande faktor för människors rättssäkerhet. Därför behövs professionella tolkar som skapar lika möjligheter för alla och stärker den demokratiska processen.

Basel Al Shannag är ett välkänt ansikte i Malmö tingsrätt och förvaltningsrätt. Efter att ha gått en ettårig tolkutbildning hos Medborgarskolan, och sedan även vidareutbildat sig för att bli en auktoriserad tolk, arbetar han idag med allt från asylärenden till ekobrott genom att tolka i olika rättsliga ärenden.

– Det är ett spännande jobb, men ansvaret är stort. Det kräver höga etiska och moraliska värderingar och att man tar sitt uppdrag på största allvar, säger han.

Mer än språkkunskaper krävs för en tolk

Basel kom till Sverige från Jordanien när han var 16 år. Han har alltid varit språk- och litteraturintresserad, talar fyra språk och började extraknäcka som tolk efter studier utomlands. Men det är inte bara språkkunskaper som behövs för att bli en bra tolk. Det krävs även att man lär sig korrekta termer och begrepp på myndighetssvenska för att bli auktoriserad.

– Det var en nödvändig utbildning att gå för att fördjupa sig och bli rustad med såväl grundläggande realia som terminologi inom sjukvård, juridik, asylärenden och socialtjänst, säger han.

I dag driver Basel eget tolk- och översättningsföretag, ConnectUs AB, med varierande uppdrag. Han är också anställd på Lunds universitet som språkhandledare i arabiska.

– Jag hjälper alla sorters människor, allt från analfabeter till högutbildade. Det kan vara känsliga ärenden, som när högt uppsatta militärer söker asyl eller när någon begått ett brott. Det är därför fundamentalt att greppa vikten av den psykosociala interaktionen och besitta en bred språklig kunskap, säger han.

FAKTA

I augusti 2020 startar vår ettåriga tolkutbildning som omfattar språkfärdigheter, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik, migrationstolkning, teknik och etik. En nyhet är att du nu har möjlighet att läsa på semidistans.