Amplified Equally: temadagar om inkludering och psykisk hälsa

Under hösten bjuder Medborgarskolan på gratisföreläsningar, seminarier, konserter och workshop på distans och även på plats med teman som musik, jämställdhet, HBTQIA och psykisk hälsa.

Program och schema

● Måndag 4 oktober 2021 kl 18–20, distans:
Panelsamtal med Transammans.

● Tisdag 5 oktober 2021 kl 18–20, distans:
Panelsamtal med Suicide Zero och transartisten Mandy Rich

● Torsdag 28 oktober 2021 kl 18–21, distans:
Workshop med Popkollo

● Tisdag 16 november 2021 kl 18–21, Stockholm:
Panelsamtal med Sabina Wärme

​​​​

Tess Dornonville De La Cour, verksamhetsutvecklare inom musikverksamheten Amplified på Medborgarskolan berättar om samarbetspartners och varför temaveckan Amplified Equally är viktig för folkbildningen.

Vad kommer dagarna handla om?

– Amplified Equally belyser ämnen som vi på Medborgarskolan tycker är viktiga, särskilt HBTQ som är en exkluderad målgrupp. Vi vill synliggöra målgruppen. Syftet med veckan är inkludering.

Jämställdhet är också någonting som Medborgarskolan jobbar för hela tiden i allt som vi arrangerar. Det här är ingen särskild satsning som vi ska göra under en period utan det ska hela tiden finnas naturligt i hur vi tänker i allting man gör hela tiden. Det är vår önskan att alla ska tänka så.

Medborgarskolan är ett studieförbund. En del av våra skattepengar går till studieförbundens folkbildning. Folkbildning är fritt, frivilligt och våra arrangemang är helt gratis eller kostar en symbolisk summa, och därmed tillgängliga för alla. Musik är ju folkbildning och vi kan stötta med bland annat replokaler, material, spelställen, workshops och föreläsningar.

Vilka samarbetar ni med?

– Under temaveckan samarbetar vi med flera organisationer och verksamheter:
Transammans som är en förening för transpersoner och närstående till transpersoner.
Popkollo är en fantastisk samarbetspartner som verkligen växt enormt under åren, och som anordnar sommarkollo endast för kvinnor, ickebinära- och transpersoner.
Suicide Zero som belyser självmord; ett tungt ämne men viktigt att man ska våga prata om det. Statistiken visar att transpersoner är den största självmordsgruppen i Sverige.

Vi har även med välkända aktivister som artisten Mandy Rich och låtskrivaren Sabina Wärme som tidigare har samarbetat med oss på Medborgarskolan.

Vad har du för förväntningar och vad är målet med temadagarna?

– Förväntningarna är att medvetandegöra, synliggöra för vår publik och gärna främst cismän, eftersom de behöver mer kunskap kring just den här målgruppen. Vanligtvis när vi ordnar arrangemang om HBTQ brukar det främst vara kvinnor och ickebinära som anmäler sig, så därför tycker jag att det vore trevligt om fler cismän anmäler sig till våra arrangemang. Men självklart, är ju alla välkomna!

Veckans aktiviteter

Amplified Equally 2021: temadagar om inkludering och psykisk hälsa

Amplified Equally 2021

Visa föregående artikel
Läs vidare om "Panelsamtal om hälsoläget för transpersoner 4/10"

Panelsamtal om hälsoläget för transpersoner 4/10

Under temaveckan Amplified Equally, kommer Transammans - förbundet för transpersoner och närstående – hålla ett panelsamtal om hälsoläget för transpersoner och olika hälsofrämjande insatser för transpersoner.

Läs vidare om "Samtal om psykisk ohälsa och självmord 5/10"

Samtal om psykisk ohälsa och självmord 5/10

Ideella organisationen Suicide Zero tillsammans med artisten Mandy Rich sätter fokus på psykisk ohälsa och bjuder in till samtal tisdag den 5 oktober under temadagarna Amplified Equally.

Läs vidare om "Låtskrivarworkshop & Musik med Popkollo 28/10"

Låtskrivarworkshop & Musik med Popkollo 28/10

Ideella organisationen Popkollo som arrangerar sommarkollo och musikverksamhet för tjejer och transpersoner bjuder på musik och samtal i en låtskrivarworkshop. Du får bland annat öva dig att sätta ord på ditt mående med text och musik.

Visa nästa artikel