Birgitta gör skillnad i människors liv!

När Birgitta gick i pension funderade hon över vad hon tyckt varit roligast i hennes yrkesliv. Då hon har en bakgrund inom skolvärlden och goda erfarenheter av att undervisa sökte hon sig till Medborgarskolan. Nu leder hon kurser för personer som av olika anledningar hamnat utanför det digitala landskapet, något som cirka 15 % av Sverige befolkning är.

Berätta om kurserna du leder

Jag leder kurser i projektet ”Bland kakor och moln” som Medborgarskolan bedriver i syfte att lära äldre personer med funktionsnedsättningar att använda digitala hjälpmedel. Deltagarna får lära sig praktiska saker som man har nytta av i sin vardag t.ex. hur man söker på internet. Utöver att deltagarna får digitala kunskaper fyller det även en viktig social funktion där de kan träffa nya vänner. Under hösten har jag hållit i fyra kurser och det blir minst lika många till våren. Vissa har jag i Medborgarskolans lokaler och andra hålls ute på gruppboenden.

Vad är det bästa med att vara ledare?

Det känns oerhört meningsfullt och jag betyder något för de personer som jag har i gruppen. Den stund vi har tillsammans på kursen känns viktig både för mig och deltagarna. Jag märker att deltagarna uppskattar mig och blir glada när vi ses och det känns väldigt bra. Det ger så mycket att lära andra.

Vad finns det för utmaningar?

Man måste se både till gruppen såväl som till varje enskild individ. I min undervisning arbetar jag mycket med bilder då det är ett tydligt sätt att kommunicera på och något som de flesta kan ta till sig. För vissa är det första gången de till exempel håller i en iPad och då måste de lära sig allt från grunden som till exempel hur hårt man ska trycka eller hur man gör för att svepa över skärmen för att få fram saker. Vissa har mer vana än andra så man måste se till att alla får utmaningar efter sin individuella förmåga.