Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Samarbetet gav föreningen en spark i baken

Skutberget är ett friluftsområde vid Vänern i Karlstad. Det har varit ett rekreationsområde sedan 1940-talet. Nu har Karlstad kommun tankar på en Muminvärld på Skutberget. Men det är det inte alla Karlstadsbor som uppskattar.

Skutbergets wenner är en förening som vill värna Skutberget som ett friluftsområde, och som motsätter sig planerna på en Muminvärld där. Det som började med ett fåtal engagerade motionärer har nu, med stöd från Medborgarskolan, blivit Karlstads tredje största förening.

– Politikerna vägrade att prata med annat än en förening. Då startade vi en förening, och inför vårt första årsmöte tog vi kontakt med Medborgarskolan som hjälper oss jättebra, säger Jessica Gilbert Forsselll.

Föreningssamarbete med Medborgarskolan

Jessica Gilbert Forssell Skutbergets wenner

Jessica Gilbert Forssell är barnbarn till Skutbergets grundare och nu styrelseledamot i Skutbergets wenner. Hon beskriver att föreningen växte för snabbt och de behövde hjälp att organisera sig. Medborgarskolan granskade stadgarna, gav dem en kurs i föreningskunskap och upplåter lokaler för föreningens möten.

– Medborgarskolan har varit helt underbara, utan dem så hade vi inte varit där vi är idag. Det var väldigt bra att få proffshjälp inför årsmötet när vi var så nya. Vi fick en spark i baken att starta upp. Vi hade inte vuxit så fort utan Medborgarskolan, förklarar Jessica.

Samlas runt sitt intresse

Skutbergets wenner har organiserat sig i kommittér där medlemmarna får engagera sig i sitt intresse, med en styrelseledamot i varje kommitté. Jessica menar att det är en framgångsfaktor eftersom det gör att styrelsen och medlemmarna kommer närmre varandra, samtidigt som det blir en möjlighet att ta vara på specialistkompetenser.

– Min kommitté arrangerar bland annat promenader på Skutberget varannan onsdag, berättar Jessica. Vi som är med i kommittén är väldigt olika, men vi kommer samman runt vårt gemensamma intresse.

Fortsatta aktiviteter framöver

Nu har Skutbergets wenner 1700 medlemmar, och nya tillkommer varje vecka. I maj arrangerar de Skutbergsdagen som Medborgarskolan marknadsför i sitt kursprogram.


Jessicas tips till dem som vill påverka i sin kommun eller starta en förening:

  1. Bilda en förening. Det är bra att vara organiserade. Politikerna och tjänstemän är mer benägna att föra dialog med föreningar än med privatpersoner.
  2. Det är bra att ha kommittéer med en styrelsemedlem i varje kommitté´. Beslutsvägarna blir kortare för medlemmarna och du sammanför människor som brinner för samma intresse.
  3. Kontakta Medborgarskolan! Det är värdefullt att få support.