Seminarier med fokus på nordisk opera

I år fyller Tidskriften OPERA 40 år och för att fira jubileet anordnar de under året flera aktiviteter, bland annat seminariekvällar samarbete med Medborgarskolan. Maria Dalayman, ordförande i styrelsen för Tidskriften OPERA samt VD för Good Company Artist Management är en av organisatörerna bakom seminarierna.

MBS-MaDa-2019.jpeg

Vad händer på seminariekvällarna?

Det finns många angenäma och intressanta frågor inom operavärlden just nu som är viktiga att fokusera på. Under seminarierna kommer vi lyfta och föra diskussioner runt dessa frågor med syfte att komma vidare i utvecklingen av opera, inte bara i Sverige utan även i Norden. Till vår hjälp har vi en panel med experter som tillsammans har flera års erfarenhet av opera utifrån olika perspektiv. Vi kommer inte bara diskutera opera under seminariekvällarna, vi lyfter även in operan i rummet då studerande från Kulturamas Operastudio uppträder för deltagarna.

Berätta om första seminariet ”Opera i Norden och de nordiska utbildningarna”

Under kvällen lyfter vi frågeställningar som handlar om hur operautbildningar i Norden kan utvecklas, är de utformade efter kraven från operavärlden, ligger vi rätt i tiden eller måste utbildningarna anpassas? Vi kommer lyfta blicken och se frågeställningarna ur ett större perspektiv eftersom operahus samarbetar över gränser och artisterna ofta arbetar över hela världen.

Berätta även om det andra seminariet ”Nyskriven opera?”

I dag finns det ett allt större intresse för nyskriven opera som gestaltar vår samtid, inte minst bland den yngre publiken. Problematiken som kommer lyftas i diskussionerna handlar bland annat om kompositörer är redo att ta sig an operaformatet och om det finns en bredare målgrupp som är intresserad av nyskriven opera.

Vilka besökare tror du kommer på seminarierna?

Jag hoppas att det kommer en bred grupp av besökare. Vi vill genom samarbetet med Medborgarskolan vända oss till människor som har ett allmänintresse av opera och som vill veta mer. Jag tror även seminarierna är av intresse för operastuderande, media som bevakar opera, artister, sångare och musiker. Förhoppningsvis får vi en blandad mix av besökare som kan tillägna sig ny kunskap likväl som att delta i diskussioner tillsammans med panelen.