Medborgarskolan har flyttat in på Kavat Vård!

Medborgarskolan samarbetar med Kavat Vård som driver tio äldreboenden i Stockholm och Norrtälje. Samarbetet syftar till att ge människorna på äldreboenden möjligheter att utvecklas i ett livslångt lärande.

– Många äldre är rädda för den dag då de eventuellt måste flytta till ett äldreboende. Jag vill gärna bidra till att väcka hopp och skapa trygghet i denna stora livsomställning. Samarbetet med Medborgarskolan är ett bidrag till det som jag är väldigt stolt över, berättar Elisabet Keussen, VD på Kavat Vård.

– Vi värnar om den äldres rätt att välja. Självklart rätten att välja det äldreboende man tror passar bäst och inte bara bli placerad utifrån var det egna hemmet låg geografiskt. Men också rätten att välja hur man vill att dagen ska se ut. När vill jag gå upp, vad vill jag äta till frukost, hur många gånger vill jag duscha och komma ut mm. Vi vill göra allt för att man ska få vara en egen individ på äldreboendet och inte reduceras till ett kollektiv. Att få välja vilken studiecirkel man vill delta i är också en pusselbit i det arbetet. När det är svårt att ta sig ut i samhället, flyttar det in hos oss i form av Medborgarskolan.

Under ledning av en professionell pedagog erbjuds alla boende på Kavat Vårds äldreboenden att delta i studiecirklar där de t ex får lära sig att måla, binda blommor, spela teater, yoga, sjunga eller lära sig om film. Syftet med samarbetet är att ge människor på äldreboenden möjligheter att fortsätta utvecklas i ett livslångt lärande.