Det blir inget båtkörkort

Frågan om obligatoriskt båtkörkort har på allvar drivits sedan våren 2006. Nu kommer beskedet från Näringsdepartementet där ärendet legat att planerna på ett obligatoriskt båtkörkort läggs ner. Det är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som beslutat att frågan ska läggas ner. Moderaterna har från början varit tveksamma till detta körkort och i och med att man efter valet 2010 fick en moderat infrastrukturminister kunde detta beslut förväntas komma. Monika Przedpelska Öström som varit handläggare av ärendet på Näringsdepartementet meddelar nu att ärendet stängs. I och för sig kan ärendet tas upp om en beställning kommer från Riksdagen, men detta är inte troligt just nu. Vad som händer efter nästa val är givetvis också en öppen fråga.

Svårigheter med att ta fram båtkörkort

Att det var svårt att ta fram ett lämpligt innehåll i ett, eller möjligen två nya obligatoriska båtkörkort är uppenbart. Många kan förledas att jämföra båt med bil där vi ju har tydliga krav på körkort i olika nivåer beroende på fordon. För yrkessjöfarten finns i dag tydliga och långt gående krav anpassat till olika fartyg och område de färdas på. För fritidsbåt är det betydligt svårare att se ett behov av kompetens. Vi har snabba planande båtar, långsamma båtar, motorbåtar, segelbåtar etc med helt olika behov av kompetens. Vidare använder vi båtarna på vitt skilda sätt. En del färdas enbart på kända vatten, en del färdas långt i skärgårdar och på insjöar, andra över öppet hav. En del använder sin båt i mörker, andra är bara ute fina sommardagar. Att få ihop dessa behov, på ett sätt som skulle öka sjösäkerheten, i ett eller ett par nya obligatoriska båtkörkort framstår som närmast omöjligt. Risken för kompromisskrav som inte på något sätt gynnar sjösäkerheten är uppenbar. Därmed inte sagt att behov av kompetens för att framföra sin båt saknas – tvärtom. Men nu är det upp till var och en att skaffa sig den kunskap man själv behöver.

Medborgarskolan utbildar och NFB utfärdar intyg

Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, har ett omfattande utbud av intyg. Genom att kombinera flera olika kurser och ta intyg kan man anpassa kompetensen efter sitt båtlivs behov. När det ändras kan man fylla på med en ny kurs och ett nytt intyg. Eller varför inte repetera efter några år?

Medborgarskolan erbjuder ett mycket brett utbud av kurser som gör att deltagarna kan klara av alla de olika krav som NFB ställer.

NFB håller dessutom på med en uppdatering av intygen. Förarintyget får uppgraderade krav från 1 juli i år, övriga intyg lär också uppdateras vart efter. Se mer om intygen på www.nfb.a.se

Kustskepparintyg fortfarande ett krav

Kravet på Kustskepparintyget när man framför fritidsskepp (minsta längd 12 meter och samtidigt minsta bredd 4 meter) finns kvar precis som tidigare, i övrigt finns inga direkta krav på kompetens. Sjölagens krav på betryggande bemanning gäller dock alla fartyg, även fritidsbåtar.

Förslag på båtkörkort inget nytt

Det kan noteras att detta försök att införa ett obligatoriskt båtkörkort inte var det första. Det finns nu tre omfattande försök gjorda plus en rad enskilda motioner i Riksdagen. Första försöket var på 1920-talet, det andra i början på 1960-talet och det nu nedlagda försöket. När man tidigt på 1960-talet försökte införa ett obligatoriskt båtkörkort blev i stället resultatet ett frivilligt Förarintyg. Det är föregångaren till dagens Förarintyg, reviderat efter förändrade behov ett antal gånger. Den frivilliga väg man då valde har varit mycket lyckad. Med ett båtliv som då bara var en tredjedel mot dagens har antalet omkomna i fritidsbåtolyckor reducerats från drygt 150 per år till ca 30 i dag. Frågan är om ett tvingande körkort nått lika långt?

Alla kan vi bidra till ökad sjösäkerhet. Gå alla kurser du behöver och ta de intyg som genomförs efter kursen och uppmana andra att utbilda sig efter deras behov. Och använd flytväst!

Kurser för dig som vill ta båtkörkort eller lära dig mer om navigation