Typiskt svenskt - ett upprop mot vardagsrasismen

Typiskt svenskt - ett upprop mot vardagsrasismen

Medborgarskolan tar avstånd från främlingsfientlighet, diskriminering, rasism, våld, mobbning samt intolerans såväl kulturellt som religiöst.

Därför uppmanar vi, tillsammans med Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation, alla Sveriges demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasismen. Nu och innan intoleransen tar över. Vi måste värna om vår frihet och öppenhet - allt det som anses vara så typiskt svenskt. Och så typiskt bra!

Vår värdegrund

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

Värdegrunden genomsyrar all vår verksamhet. Vi strävar efter att alla människor ska kunna delta i vår verksamhet och att alla ska känna sig välkomna.
Läs hela vår värdegrund

Förutom våra kurser arbetar vi med flera andra områden, till exempel:

  • Vi arbetar för integration i form av språkutveckling och kulturellt utbyte i Medspråk
  • Vi stödjer och initierar projekt till utsatta grupper, till exempel Glädjekällan i Linköping
  • Vi arbetar med internationella projekt
  • Samarbeten med invandrargrupper

Var står du?

Var inte passiv! Visa var du står. Att möta människor och förmedla kunskap är det bästa vi kan göra för ökad jämlikhet och mångfald. Kom med och sprid budskapet!

Läs mer på www.typisktsvenskt.se