Musikförskolan Do Re Mi

Gårdsfest

Skulle du vilja att ditt barn började på musikförskolan Do Re Mi?

Musikförskolan Do Re Mi är en musikförskola belägen i Eriksbo i norra Göteborg. Här väcks och stimuleras barnens musikintresse och musikkänslan byggs upp på ett enkelt och naturligt sätt. Musiken stärker självkänslan och underlättar lärandet samtidigt som barnen har roligt.

En personlig inskolning planeras för ditt barn utifrån barnets eget behov. Det är viktigt att starten blir så trygg och harmonisk som möjligt. Hur många dagar som behövs beror på barnets ålder, mognad och tidigare kontakter med andra barn och vuxna.

Vill du veta mer?

Kontakta tf förskolechef Pia Wiik: 073-503 51 48

Musikförskolan Do Re Mi
Eriksbo Östergärde 15-17
424 34 Angered
Tel 031-46 47 66
doremi@medborgarskolan.se

Anmälningsblankett hittar du under rubriken Blanketter i spalten till vänster!