Styrdokument

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2016-2017

Skollag (2010:800)

Läroplan för förskolan Lpfö 98,16

Förskolan är till för ditt barn

Förskolan är till för ditt barn - arabiska (المدرسة التمهيدية موجودة من أجل طفلك)

Förskolan är till för ditt barn - english (The preschool is for your child)

Förskolan är till för ditt barn - finska (Esikoulu on lastasi varten)

Förskolan är till för ditt barn - polska (Przedszkole jest dlaTwojego dziecka)

Barnkonventionen