Camilla - en viktig bit av Livspusslet

livspusslet

Camilla har arbetat med människor i hela sitt yrkesliv. Det är i sammanhang med andra människor där hon får utbyta kunskap hon trivs som bäst. För några år sedan arbetade hon fram livspusslet, vars syfte går ut på att få alla bitar i livet på plats och att lära sig hur man själv och andra funkar. Idag håller hon studiecirklar som hjälper människor i deras vardag.

”Det blir lättare att samspela med andra om man har koll på sig själv.”

Berätta, hur går arbetet med Livspusslet till?
Livspusslet är ett visuellt kommunikationsmaterial som består av papperspusselbitar i olika färger och med ord på som hjälper till att visualisera känslor. På så sätt ska man lära sig hur man själv och andra fungerar. Man arbetar i studiecirkelform med grupper om minst 3 personer. Det blir lättare att samspela med andra om man har koll på sig själv och det är därför viktigt att vara tydlig för både sig själv och för andra.

Vad innebär din roll?
Jag är cirkelledare och leder arbetet. Min funktion är att hålla i tråden och lägga över bollen till deltagarna. Jag kan inte tala om för andra människor hur de ska leva, utan det måste komma inifrån de själva. Det handlar om att få fram sina egna inre resurser, som de kanske inte tänker på att de har. Man fastnar lätt i småsaker som vi vill synliggöra och man kan skapa små förändringar för en individ när man jobbar med det i grupp.

”Vi behöver varandra i samhället.”

Vad innehåller Livspusslet?
Livspusslet består av en pärm med material utifrån åtta teman.
Det är inget terapeutiskt material. Är det någon i gruppen som inte vill svara så är det helt ok. Det ska vara lustfullt och otvingat. Från början var det framtaget för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men fungerar precis lika bra för alla grupper i samhället. Det är ett förändringsbart material som man kan utveckla och anpassa efter en specifik grupp. Man kan använda det i kvinnogrupper, mansgrupper, ledningsgrupper eller för personer som har halkat snett i livet och t.ex. hamnat i kriminalitet. Vi behöver varandra i samhället och alla människor har samma behov, vi har bara olika sätt att tillgodose dessa.

Vad får du för reaktioner?
Jag får ofta höra att folk blir motiverade av att ventilera de vardagliga sakerna i livet.Det är så härligt att gå ifrån ett möte med känslan att ”jag har mött massa häftiga människor” Jag har arbetat med Livspusslet i drygt två år nu och ser fram mot många år till.

Vill du veta mer eller själv jobba med Livspusslet?

Kontakta Projektledare Anette Huseby
anette.huseby@medborgarskolan.se