Starta bokcirkel

Det finns många skäl att starta en bokcirkel. Det passar dig som tycker om att läsa böcker och vill diskutera det du läst med andra.

Som medlem i en bokcirkel får du chans att träffa nya, intressanta människor, läsa sådant du kanske inte skulle läsa annars, fördjupa läsupplevelsen och lära dig mycket nytt.
Du kan givetvis starta en bokcirkel helt privat, med du kan också göra det i form av en studiecirkel hos oss på Medborgarskolan. Fördelarna med det är:

• ni kan få hjälp med exempelvis lokaler, ledarutbildning och materialkostnader
• ni får rabatt på böcker
Här kommer tips om hur ni gör för att komma igång med bokcirkeln.

Sätt samman en grupp

Kanske ett gäng från arbetsplatsen, gamla vänner eller föräldrar med barn på samma förskola/skola? Ni bör vara minst tre personer i gruppen och helst inte fler än åtta. Om ni är för många finns det risk att alla inte får möjlighet att prata på träffarna. Om ni är få så finns risken att träffarna inte blir av, eftersom det ofta är någon som inte kan komma.

Utse en samtalsledare

Det kan vara bra att ha någon som har funderat lite mer och tänkt ut några frågor. Samtalsledaren håller också i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Skifta gärna samtalsledare från bok till bok.

Bestäm tid och plats

Ge alla rätt förväntningar – bestäm hur ofta ni ska träffas, hur långa träffarna ska vara och var ni ska ses. Det är vanligt att en bokcirkel ses hemma hos varandra och att värdskapet roterar mellan medlemmarna. Då kan träffarna ske i samband med en måltid. Om detta inte fungerar så finns det möjlighet att använda Medborgarskolans lokaler.

Bestäm hur böckerna ska väljas ut

Inför första träffen är det bra om någon i gruppen har valt en bok och förberett några diskussionsämnen. Därefter avgör ni hur böckerna ska väljas ut i fortsättningen. Ska alla vara med och välja eller ska en medlem få välja efter ett roterande schema? Välj böcker som ingen i gruppen har läst tidigare. Det är roligare med en bok som ger en ny upplevelse åt alla.

Välj moderator

Om ni vill kan varje ha en moderator som har förberett några diskussionsfrågor och kanske gjort lite extra research om boken som gruppen har läst. Moderatorn leder samtalet framåt. Det är också bra om moderatorn påminner gruppen några dagar innan träffen.
Moderatoransvaret kan rotera enligt rullande schema eller så utses en intresserad person att vara moderator under en period.

Var inte rädd för din åsikt!

Själva poängen med en bokcirkel är att läsare med olika erfarenheter och uppfattningar når fram till ny förståelse – bara för att någon har ryggsäcken full med litteraturvetarpoäng innebär inte det att han eller hon vet bäst.

Anslut bokcirkeln till Medborgarskolan!

Vi kan hjälpa till med lokaler, ledarutbildning och materialkostnader. Dessutom får deltagarna rabatt på böcker. Fyll i formuläret nedan.

Lycka till!