Om Medborgarskolan

Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang.

Medborgarskolan har förutom kurser och kulturaktiviteter även skolverksamhet som sträcker sig från förskola till kvalificerade eftergymnasiala utbildningar. Vi har även utbyte med framstående språkskolor i flera länder och utbildningar för näringslivet.

Ett studieförbund med humanistisk värdegrund

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

Medborgarskolans verksamhet är politiskt och religiöst obunden.

Medlemsorganisationer

Medborgarskolan har ett antal centralt anslutna medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata Studentförbundet, Moderata ungdomsförbundet, Aktiv Ungdom, Förbundet Aktiva Seniorer och Rojalistiska föreningen.

Medborgarskolans organisation

Medborgarskolan är uppdelad i åtta regioner, där varje region består av ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Verksamhet bedrivs i 229 av 290 kommuner landet över och drygt 8000 ledare genomför varje år utbildningar i hundratals olika ämnen. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.