Programförklaring

Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven fri och frivillig folkbildning, utbildning och därmed förenlig verksamhet. Medborgarskolans fyra kärnvärden - Individen i centrum, Utveckling i samverkan, Ömsesidig respekt och Kunskapens egenvärde - ska genomsyra verksamheten på alla nivåer.

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa har ett okränkbart värde och är fri att utforma sitt liv som hon själv vill i sin strävan efter självförverkligande. Ingen kunskap är mer värd än någon annan. Grundhållningen är glad, ljus och optimistisk med en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den mänskliga gemenskapen.

Hos oss är det människan som står i centrum, inte ämnet. Vi erbjuder den miljö där intresse blir kunskap. Kunskap har ett egenvärde eftersom den får oss att växa som människor. Kunskapens värde ökar i takt med att den sprids till, används av och delas av allt fler.

Medborgarskolans huvudperspektiv är att se lärandet som en livsinvestering för demokrati, aktivt deltagande, rättigheter, jämställdhet och en bra miljö. Kunskapen kan lika gärna vara målet som medlet i Medborgarskolans verksamhet.