Projektarbete

Man och två kvinnor samtalar

Utbildningen är uppbyggd kring en generell projektmodell med dess olika beståndsdelar. Projektmodellen stöder projektet hela vägen. Utbildningen fokuserar på att ge en förståelse för projektets viktigaste del – den planerande fasen – och att en projektmedarbetare ska kunna förstå varför projektledaren agerar som han eller hon gör.

Omfattning och innehåll kan paketeras helt efter ditt företags behov — hör av dig för offert.

Produktblad Projektarbete (pdf)

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som skall delta och arbeta i projekt som projektmedarbetare.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Med hjälp av konkreta och värdefulla verktyg inom områden som exempelvis planering, målformulering och ändringshantering ska du efter utbildningsdagarna känna dig fullt redo och sugen på att sätta tänderna i vilket projekt som helst!

INNEHÅLL
Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Därefter följer olika avsnitt som belyser vikten av att projektmedarbetare deltar i planeringen och att de behärskar de olika verktyg som projektledaren använder sig av. Utbildningen fortsätter med hur ett projekt skall genomföras och följas upp och avslutas med att beskriva hur ett projekt skall avslutas och utvärderas.

  • Grundläggande terminologi för att visa hur viktigt det är att alla talar samma språk inom en organisation
  • En projektmodells olika delar (faser, roller, aktiviteter, dokument och beslutspunkter)
  • Vikten av att använda sig av tydliga målformuleringar och att förstå att projektmålen alltid skall kopplas till dess leveranser
  • Vara med och ta fram tydliga tidplaner, som bygger på de olika verktygen WBS, PERT och GANTT
  • Vara delaktig när projektledaren gör riskanalys på projektet
  • Förstå de metoder och dokument som projektledaren använder sig av för att se hur väl de lagda planerna följs och vad som eventuellt måste göras för att justera planen
  • Ändringshantering – hur eventuella ändringar i projektets omfattning ska hanteras
  • Hur ett projekt ska avslutas
  • Hur ett projekt ska utvärderas