Effektiv mötesbokning

Närbild på en man i telefon med andra människor i bakgrunden

All försäljning handlar om att etablera kontakt med sina potentiella kunder. Att använda telefonen för att få kontakt (prospektera) är ett effektivt verktyg som rätt använt gör att ett företag når säljframgång.

Det finns ett tydligt samband mellan antalet kontaktade kunder per telefon och avslut på offerter. De säljare som har kortaste sträcka mellan tanken att de borde kontakta en kund till att de slår numret till kunden är de säljare som kommer att prestera bäst. Det viktiga är att ta kontakt med kunder per telefon kontinuerligt och ständigt fylla på med rätt kunder som leder till affär.

Vår övertygelse är att alla kan lära sig att boka kundbesök och att till och med tycka att det är roligt. Tänk att kunna ta kontakt med vemsomhelst och föreslå ett möte vilka möjligheter!

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
En heldag.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesroll har som uppgift att boka möten med kunder och behöver inspiration och effektiva verktyg för att uppnå en kontinuitet i mötesbokningen.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Med hjälp av ny inspiration och värdefulla verktyg ska du efter utbildningen känna dig beredd att uppnå effektivitet och kontinuitet i din mötesbokning och inte minst, tycka att det är roligt!

INNEHÅLL
Vi varvar teori med praktik. Till kursen tar du med dig en konkret lista med kunder som du vill boka in ett möte med. Under kursen avsätter vi en effektiv timme då du får tillfälle att öva på dina nya kunskaper. Kursledaren finns med och ger återkoppling till dig som vill ha det.

 • Rätt antal möten med kunder = bra förhandlingsläge
 • Ta kontakt med kunder i säljtoppar och undvik dalar
 • Hitta tillfällen varje dag att ta kontakt hur många 5-minutare per dag har du?
 • Mentala målbilden när du bokar ett möte
 • Numeriskt samband mellan antalet "lyft" och affär
 • Vet du hur mycket kundens nej är värda i din verksamhet?
 • Process för mötesbokning
 • Inledning: "Handskaket" att skapa energi och tydlighet
 • Presentation: Manus och säljande motiv för mötet. Vad är det vi gör, för vilken typ av kunder gör vi det och vad är kundnyttan?
 • Avslut: Att våga gå på avslut och ha som mål för samtalet att boka in mötet och ej fastna i en behovsanalys/företagspresentation
 • Kvalificering: Att säkerställa affärsmöjligheter när mötet är inbokat
 • Att effektivt bemöta invändningar
 • Vi ringer och bokar!