MBA på en helg

En man (framifrån i fokus) som tittar på en kvinna (snett bakifrån ur fokus)

Vi försöker inte hävda att den här utbildningen ger deltagaren kunskaper motsvarande den akademiska examen som kallas Master of Business Administration (MBA). Vi vill däremot belysa de viktigare delarna i en MBA på ett lättbegripligt och överskådligt sätt.

I en MBA ingår också många andra ämnen som inte får plats inom ramen för den här utbildningen, såsom exempelvis redovisning, finansell kunskap, företags- och nationalekonomi. Här fokuserar vi därför på de mjuka delarna som vi tycker är viktiga att plocka ur en MBA.

OMFATTNING
Två heldagar.

KURSAVGIFT
Ca 12 500 kr exkl moms.

Ovanstående är endast ett riktpris. Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov och priset beror bland annat på omfattning, innehåll och antal deltagare – hör av dig för offert!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller arbetsledare, som inte redan innehar en MBA men vill få ett bra, överskådligt grepp om russinen i kakan.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ska snabbt ge inblick i de viktigare delarna i en MBA och god allmänbildning inom dessa strategiska områden; ur ett slags helikopterperspektiv.

INNEHÅLL

1. Ledarskap
• Ledare eller bara chef?
• Ledaren, värderingarna, etiken och moralen
• Att utveckla ditt ledarskap
• Att leda i förändring
• Att utveckla verksamheten
• Ledaren och strategierna
• ”Flit, nit och glädje!”

2. Stress- och konflikthantering för chefer
• Det är måndag morgon
• Vad är stress?
• Konflikter
• Att lära sig hantera stress
• Att hantera konflikter
• Konstruktiv återkoppling

3. Affärsplanen
• Varför affärsplanering?
• Så här startar du arbetet med affärsplanen
• Affärsplanens struktur och innehåll
• Kreativitet och visionärt tänkande
• Affärsplanens faser — mognadsgrad
• Omvärlden och strategier
• Handlingsutrymmet

4. Marknadsanalys
• Varför analysera marknaden?
• Hur du skaffar dig information om marknaden
• Källor för marknadsinformation
• Hur du köper marknadsundersökningar
• Regler och normer för marknadsundersök- ningar
• Övningsexempel

5. Affärsmål, strategi och medel
• Introduktion till mål- och strategiarbete
• Affärsmålets byggstenar
• Strategier
• Företagets resurser
• Kreativitet och visionärt tänkande

KURSLEDARE
Symboliskt i Ann-Sofie Lindhs pedagogik och personlighet är att hjälpa kunden att utveckla verksamheten och få den och individen att ta nya utmaningar och steg, samarbeta, målfokusera och ständigt förbättra. Ann-Sofie hjälper dig att nå målen i din frågeställning, utmaning eller vision på det för dig effektivaste och bästa sättet. En av de viktigaste erfarenheterna, som hon ser det, är att det alltid är människorna, ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen som gör skillnaden i både resultat, effektivitet, motivation och välmående.

Ann-Sofie gör stor nytta i uppdrag och situationer där människor utvecklas och utmanas. Hon är drivande, engagerad, energisk, nyfiken och lösningsorienterad med en mycket stor portion av ledarskapserfarenhet och kommunikationsförmåga.