Förmedla, förankra, förändra

Två kvinnor och två män som samtalar

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

En ledares viktigaste redskap är att vara duktig på att kommunicera och motivera. Med bra, tydlig kommunikation får du människor att växa, skapar förutsättningar för förändring, löser konflikter och problem samt skapar tydlighet som i slutändan leder till en lönsam och effektiv organisation.

Den här utbildningen fyller på din verktygslåda och vässar dig i olika situationer där du behöver vara en god kommunikatör.

Pedagogiken under dagarna bygger på föreläsningar, diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. Inför utbildningen kommer du att få genomföra en drivkraftsanalys för att veta vilka dina egna drivkrafter är.

Produktblad Förmedla, förankra, förändra (pdf)

OMFATTNING
Tre heldagar.

KURSAVGIFT
15 900 kr exkl moms.

Omfattning och innehåll kan paketeras helt efter ditt företags behov — hör av dig för offert.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som arbetat som chef ett tag och behöver förbättra din förmåga att kommunicera i olika sammanhang.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Att få en grundläggande förståelse för kommunikationens betydelse samt verktyg för att kunna ge feedback, genomföra svåra samtal, lösa konflikter samt arbeta med förändring.

INNEHÅLL
Kommunikationens grunder
• Vad beror framgångsrik och tydlig kommunikation på?
• Hur uppfattas min egen kommunikation?
• Hur får jag mottagarna att ta till sig mitt budskap?

Förändringsledning
• Förändingens olika faser
• Mål och målstyrning i förändringsprocesser
• Konsekvenser styr oss — som förändringsledare behöver du styra konsekvenssystemet
• Förändringspsykologi
• Att hantera beteenden i förändring
• Kommunikation — att förankra budskap
• Att vara uthållig och stå kvar
• Rollen som förändringsledare

Konflikthantering
• Typer av konflikter
• Hantera reaktioner i en konflikt
• Individ- och gruppkonflikter
• Så löser du konflikter
• Medla i konflikt
• Verktyg i konflikter

Motiverande samtal och möten
• Samtalsledare
• Kriser och konflikter
• Meddela olika former av beslut
• Åtgärda besvärliga beteenden
• Lönesamtal

Feedback
• Riktlinjer för att ge och ta emot feedback

KURSLEDARE
Jan Kronkvist är en inspirerande och uppskattad kursledare, coach och föreläsare med gedigen erfarenhet och expertis inom kommunikation, presentationsteknik och retorik. Jan har även en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Han skräddarsyr varje utbildning efter deltagarnas förväntningar och behov.