Ta din publik som gisslan

Kvinna som presenterar för en grupp människor

PRESENTATIONSTEKNIK

Att stå inför folk. Att presentera. Att få andra att lyssna och ta till sig budskapet. Att hantera nervositet. Det är ingen självklarhet, men du kan lära dig. Du kan känna dig säkrare och lyckas med din presentation så att andra lyssnar och tar till sig det du säger. Visst skulle det kännas fantastiskt att kunna fängsla dina åhörare och ta din publik som gisslan?

Detta är en praktisk ”hands on”-kurs där du får rätt hjälpmedel för att planera, förbereda och genomföra framgångsrika presentationer. Du lär dig grunderna i presentationsteknik — bland annat att förbereda dig rätt när du ska tala inför en grupp, anpassa ditt budskap efter målgruppen, använda en talstruktur med en tydlig röd tråd som gör det lätt för lyssnarna att följa med samt att inleda och avsluta på lämpligt sätt.

OMFATTNING
Två heldagar.

KURSAVGIFT
Ca 9 500 kr exkl moms.

Ovanstående är endast ett riktpris. Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov och priset beror bland annat på omfattning, innehåll och antal deltagare – hör av dig för offert!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som i din roll behöver eller vill kunna genomföra framgångsrika presentationer, både internt och externt och för små som stora grupper.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger dig konkreta verktyg som lyfter dig och hjälper dig att genomföra fängslande presentationer som når fram till dina åhörare. Utbildningen består av föreläsningspass förankrade i verkliga händelser, målande bilder, anpassad dialog, väl genomtänkta grupparbeten samt effektiv feedback som underlättar för dig att följa med under utbildningen och vara motiverad att använda din nya kunskap praktiskt när du är tillbaka i vardagen.

INNEHÅLL
• Framföra och presentera på ett tydligt och strukturerat sätt
• Använda en röd tråd som du alltid kan återkomma till
• Fånga lyssnarnas uppmärksamhet och behålla den
• Se till att mottagaren förstår och tar till sig budskapet
• Använda en talstruktur för att få åhörarna att lyssna
• Använda språket för att påverka och övertyga bättre
• Förbättra din förmåga att förmedla relevant information
• Utveckla dina viktigaste verktyg — ditt kroppsspråk och din röst
• Öka din förmåga att inspirera och engagera
• Hantera nervositet och bli säkrare
• Variera PowerPoint, tavla och blädderblock
• Hantera besvärliga situationer

UPPLÄGG
• Korta teoridelar om aktuell kursdel
• Gruppdiskussion med öppen redovisning
• Realistiska övningar med feedback som ger deltagarna praktisk träning
• Aktivt deltagande, engagemang och många tips och råd från kursledaren
• Innehåll och övningar anpassade efter deltagarnas behov och önskemål
• Inspirerande, användbart och utvecklande innehåll

KURSLEDARE
Jan Kronkvist är en inspirerande och uppskattad kursledare, coach och föreläsare med gedigen erfarenhet och expertis inom kommunikation, presentationsteknik och retorik. Jan har även en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Han skräddarsyr varje utbildning efter deltagarnas förväntningar och behov.