Arbetssökande

Arbetssökande

Vår kompetenta och engagerade personal hjälper dig tillbaka till arbetslivet och arbetar tillsammans med dig fram en plan för hur du ska nå dina mål. Genom intervjuer och individuell vägledning kartlägger vi din yrkeserfarenhet och de kunskaper och färdigheter som gör dig attraktiv på arbetsmarkaden.

I menyn till vänster ser du vilka orter som erbjuder stöd inom dessa områden.

Stöd och matchning

Medborgarskolan är kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen inom tjänsten Stöd och matchning. Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Läs mer om Stöd och matchning

Sysselsättning och arbetsträning

Du som väljer sysselsättning eller arbetsträning hos oss får nya erfarenheter, meriter och referenser som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig större chans till ett arbete. Du kan välja mellan olika arbetsuppgifter på olika orter runt om i Sverige. Du får en handledare samt en introduktion och den eventuella utbildning som krävs för att utföra uppgifterna. Tillsammans med din handledare och dina kollegor söker du kontinuerligt jobb och får konkreta tips för att lyckas i ditt sökande.

Arbetsträning Halmstad
Arbetsträning Vänersborg

En viktig arbetsuppgift inom sysselsättningen är rollen som medspråkare.
Läs mer om Medspråk

Förstärkt arbetströning

Förstärkt arbetsträning finns för dig som är långtidsarbetslös och ingår i jobb-och utvecklingsgarantin och till del även etablering. Målet med förstärkt arbetsträning är att öka dina möjligheter att få ett jobb och ger dig möjlighet till arbetsträning under en period, för att sedan få en bedömning av din arbetsförmåga.

Hos oss finner människor motivation och stärker sina förutsättningar att hitta försörjning eller utbildning. Vi kan och vill göra det möjligt för individer som av olika anledningar inte arbetar att hitta nya vägar framåt. Folkbildningsmetodiken och våra kärnvärden ligger till grund för hur vi arbetar.

Kontakta oss om du vill veta mer om förstärkt arbetsträning.

Rabatt Trygghetsrådet

TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. De stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda på företag inom privat sektor i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Medborgarskolan erbjuder kurser/utbildningar till TRR som uppfyller de utbildningsmål som TRR önskar för de personer som de stöttar. Alla som är inskrivna hos TRR och anmäler sig till en ordinarie kurs via hemsidan/telefon får rabatt på kurspriset.

Botanisera bland våra kurser för att hitta de kurser som passar dig utfrån vad du och din handläggare kommit överens om.

Funktionsnedsättning

Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa våra verksamheter. Prata med oss om dina specifika behov och önskemål.

För mer information, vänd dig till Medborgarskolan på din ort.