Arbeta och leva i Väst (ALV)

Personer från olika länder

ARBETA OCH LEVA I VÄST är ett projekt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som söker arbete eller utbildning. Projektet bedrivs i Halmstad och Skövde.

Utifrån dina egna förutsättningar och önskemål får du stöd och handledning att ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Dina erfarenheter från en annan kultur är en tillgång i det svenska arbetslivet. Genom olika aktiviteter får du redskap och hjälp att hitta fram till rätt arbete eller utbildning. Projektet ARBETA OCH LEVA I VÄST pågår från september 2016 till februari 2019. Du deltar under sex månader.

Innehåll

  • Kartläggning av dina erfarenheter och kompetenser
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Undervisning i svenska språket
  • Branschspecifik svenska
  • Jämställdhet
  • Individuell handledning
  • Studiebesök
  • Praktik
  • Hälsa och välbefinnande
  • Deltagande i Medborgarskolans studiecirklar

Så här anmäler du dig

Kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) eller din handläggare Arbetsförmedlingen och säg att du vill delta i projektet ARBETA OCH LEVA I VÄST hos Medborgarskolan.

Vill du veta mer?

PROJEKTLEDARE HALMSTAD
Anna Bjulemar
0721-47 08 02 | anna.bjulemar@medborgarskolan.se

PROJEKTLEDARE SKÖVDE
Eva Heinrich Longberg
0763-10 53 58 | eva.heinrich-longberg@medborgarskolan.se

Projekt ARBETA OCH LEVA I VÄST är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

ESF-loggan (med EU-flaggan)Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.