Historik

Studieförbundet Medborgarskolan föddes den 29 november 1940 på Gimo Herrgård. Gimo ägdes vid denna tid av dåvarande Högerpartiet och initiativtagare till studieförbundets tillkomst var Henry Jarild och Folke Kyling. Dessa två blev också rektor respektive ordförande i det nyskapade studieförbundet.

Det påstås att idén till Medborgarskolans symbol kom till vid Gimo damm, där en sten kastades i vattnet för att manifestera studieförbundets tillkomst. Ringarna på vattnet fick symbolisera hur kunskapen genom studiecirkeln sprids från den lilla gruppen ut över det stora samhället.

Medborgarskolan hade Gimoskolan som bas och centralt kansli fram till 1948. Då flyttade huvudkontoret till Uppsala, där det ligger än idag.

De första åren bedrevs verksamheten i blygsam omfattning som ett korrespondensinstitut för samhällsstudier. Till en början förekom inte några studiecirklar utanför medlemsorganisationerna. Under verksamhetsåret 1941/42 genomfördes 264 cirklar med 2912 deltagare.

En fältorganisation började dock tidigt byggas upp och Medborgarskolans verksamhet tog fart på allvar under 1950-talet. Vid 40-års jubileet 1980 omfattade verksamheten 40000 cirklar med 330000 deltagare. Medborgarskolan var redan då ett av de största studieförbunden med en bred och omfattande verksamhet.

Idag finns Medborgarskolan över hela landet och engagerar varje år omkring en miljon deltagare i olika kurser och kulturaktiviteter.