"Att bygga fioler är inte att snickra"

Alf Börjars är cirkelledare för en studiecirkel i Karlstad där gruppen lär sig att bygga fioler. Cirkeln har varit verksam sedan 1970-talet och det är en gedigen hantverkstradition som går i arv.

Alf Börjars cirkelledare fiolbygge

Alf kan du berätta om er studiecirkel?

Det går ut på att vi bygger varsin fiol från början till slut. Att bygga en fiol tar ungefär ett år. Vi använder handverktyg och behöver inga maskiner, men det är bra att vara i en slöjdsal med tillgång till arbetsbänk.

Vi är tio personer som träffas varje tisdagkväll i tre timmar. Var och en jobbar på sin egen fiol, och så fikar vi litegrann. Alla jobbar i sin takt och har kommit olika långt. Jag som är cirkelledare springer fram och tillbaka och visar vad nästa moment är.

Hur går det till att bygga en fiol?

Du behöver bra material, bra verktyg och bra metodik. Det gäller att tillägna dig kunskap så att du inte behöver göra alla nybörjarfel. Finliret är väldigt väsentligt, vi arbetar i trä och jobbar med tiondels millimeter på tjockleken. Vi gör egna verktyg. Det som finns i slöjdsalen är ingenting som duger till fiolbygge.

Om du ska börja bygga fioler så bör du vara intresserad av fioler och gärna spela själv. Du behöver också ha ett grundhandlag att bygga vidare på; du kan hålla i verktyg och har blicken för hur det ska se ut. Att bygga en fiol är inte att snickra!

Vad är det mest spännande momentet?

Det mest avgörande är välvningen på lock och botten, det vill säga vilka tjocklekar man placerar ut. Det är individuellt för det trä som man valt, det går inte att göra 3 mm tjockt i mitten och sen 2,5 mm på kanten och tänka att det kör jag alltid på, utan det måste anpassas efter träet. Det är fascinerande.

Hur blev du cirkelledare?

För fem år sedan tog jag över som cirkelledare i den här cirkeln, efter en man som ledde den fram till att han var 90 år. Jag har byggt 40 fioler nu, ungefär en fiol om året sedan 1975.

Jag började intressera mig för folkmusik och lärde mig att spela fiol. Sedan var det lite av en slump att jag gick med i en studiecirkel och lärde mig att bygga fioler. Jag märkte snabbt att det här är något som jag kommer att hålla på med resten av livet.

Hur bidrar Medborgarskolan till att ni kan driva den här hantverkscirkeln?

Medborgarskolan tillhandahåller lokaler och ger oss stöd till material. Jag får ingen lön som cirkelledare.

Vad ger det dig att vara cirkelledare?

Jag får ut en hel del socialt. Jag är pensionär sedan flera år tillbaka och har den här hobbyn och de här kunskaperna som jag gärna vill dela med mig av. Jag känner det litegrann som en uppgift, jag vill så klart att fler ska få lära sig konsten att bygga en fiol.

Alf Börjars hantverkscirkel fikar

Vill ni också starta en hantverkscirkel eller annan studiecirkel hos Medborgarskolan? Läs mer och skicka in intresseanmälan här.