Ekonomi och samhälle

Demokrati, bildning, kunskap och personlig utveckling

Sluta aldrig att vara nyfiken, det finns alltid nytt att lära och upptäcka. Förutom det lustfyllda i att alltid lära sig nya saker så kommer du vara bättre förberedd när nya möjligheter eller utmaningar uppstår - som du kan greppa tag i eller bemästra och sedan svinga dig vidare i livets berg- och dalbana.

Bildning är en processen mellan personlig utveckling och kunskapshöjning som ger dig verktyg till kritisk tänkande och kreativitet. Genom att lära dig mer om vitt skilda ämnen kan du utveckla en djupare förståelse för omvärlden, både i din närhet och det som är längre bort. När kunskap kontinuerligt omvandlas till bildning får du färdigheter som du behöver för att kunna ta ansvar för ditt eget liv och också för att kunna bidra till samhället.

Förutom alla individuella vinster med ett livslångt lärande är din kunskap och bildning en förutsättning för en hållbar och fungerande demokrati. Med kunskap i bagaget kan du skapa delaktighet och inflytande, du får helt enkelt bättre förutsättningar att delta i samhällsdebatten.

Ett av Medborgarskolans kärnvärden är kunskapens egenvärde. Det betyder att all kunskap är lika mycket värd, oavsett om det handlar om traditionella akademiska ämnen eller mer praktiska kunskaper. All kunskap kan hjälpa oss att utvecklas som individer. Det är i de oväntade kunskaps- eller kulturkrockarna som insikter och innovationer kan uppstå.

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att främja ett livslångt lärande är att fortsätta vara nyfiken, att utmana dina egna övertygelser och sanningar. Betrakta din omgivning med barnets ögon, se allt som det var för första gången och ställ alla frågor du kanske inte egentligen vågar. Vägen till bildning kan ibland kräva mod, men det belönar dig också rikt.

Bildning och livslångt lärande är viktiga hörnstenar i ett demokratiskt, framgångsrikt och hållbart samhälle.

Folkbildningen är en mötesplats för människor med olika förutsättningar och bakgrund, men med ett gemensamt intresse eller strävan. Det gör den till en ypperlig arena som både väcker och stillar nyfikenheten, kickstartar och håller bildningsprocessen levande.

Vilken kunskap ska du fylla på med härnäst?

Text: Helena Vincent