Frågor & svar

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor.


Om kurser

Måste jag betala direkt när jag anmäler mig till kursen?

När du anmäler dig på webben så väljer du själv om du vill betala direkt med kort eller bankdosa, eller om du vill få en faktura att betala senare.

Varför måste jag uppge personnummer när jag anmäler mig till en kurs?

Att rapportera in deltagarnas personnummer är ett villkor för att vi ska få statsbidrag till vår folkbildningsverksamhet.

Kan jag få kursledarens telefonnummer?

Vi lämnar vanligtvis inte ut kursledarnas telefonnummer före kursstart. När kursen väl startat avgör den enskilda ledaren om hen vill lämna ut sitt telefonnummer.

Vad har ni för öppettider?

Du hittar våra lokalkontor här.

Hur fungerar distanskurser?

En distanskurs är en webbaserad kurs för dig som vill gå på kurs när och var det passar dig. Du deltar i kursen via din dator. Distanskurserna är oftast en kombination av självstudier, avstämningar och diskussioner med kursledaren och andra kursdeltagare. Du får en länk till kursen när den startar. Därefter går du när du vill under den tid länken är giltig. För att delta i våra distanskurser behöver du kursmaterial i form av böcker, kamera eller ritverktyg beroende på vad det är för typ av kurs. Vilken typ av material som krävs anges i respektive kursbeskrivning. Du behöver ha tillgång till en dator (eller annan surfenhet) med god internetuppkoppling.

Medborgarskolan erbjuder flera former av distanskurser Läs mer här.

Här hittar du guider och manualer till olika digitala plattformar

Varför har jag inte fått någon kallelse?

Kallelser och fakturor skickas ut omkring en vecka innan kursen startar. Har du då fortfarande inte fått någon kallelse så får du gärna kontakta oss på info@medborgarskolan.se eller 010-157 57 57.

Hur sjukanmäler jag mig om jag inte kan gå på ett kurstillfälle?

Folkbildningen är fri och frivillig - du behöver i regel inte sjukanmäla dig om du inte kan delta ett tillfälle. Vid enskild/individuell undervisning ber vi dig dock att kontakta kursledaren (eller kursadministrationen om du inte har ledarens nummer) för att sjukanmäla dig. Vid individuell undervisning behöver du göra frånvaroanmälan senast 24h före kurstillfället.

Vilken är de mest populära kurserna?

Under föregående år (2021) har keramik toppat.

Hur gör jag om den kurs jag vill gå inte finns?

Om du vill gå en speciell kurs som du inte hittar så kan du tipsa oss om den här

Får jag CSN-medel om jag går kurs hos er?

Nej, Medborgarkolans kurser är inte CSN-berättigade.

Kan jag avboka en kurs och få tillbaka kursavgiften?

Ja, du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).Se våra köpvillkor.


Om studiecirklar

Vem kan starta en studiecirkel?

Det som krävs för att starta en studiecirkel är att ni är minst tre och max tjugo deltagare har minst tre träffar på sammanlagt minst nio studietimmar

I studiecirkeln ska ni ha en plan för vad ni ska göra i cirkeln och vilket material ni vill använda er av. Studiecirklar kan ske fysiskt eller helt/delvis på distans.

Vad kostar det att starta en studiecirkel?

Att starta en studiecirkel kostar ingenting, Vi kan hjälpa till med lokaler, studiematerial och teknik. Kontakta oss så hjälper vi dig och din studiecirkel eller förening i gång.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Den vanligaste typen av studiecirkel är ett band som spelar musik, men det kan också vara bokcirklar, hantverkscirklar och mycket mer.


Om kulturarrangemang och event

Vad är ett kulturarrangemang?

Ett kulturprogram är en verksamhet som framförs inför eller tillsammans med en publik. En föreläsning eller teater är två exempel på vad som skulle kunna vara ett kulturprogram. Vill du arrangera ett kulturprogram?

Vilka kulturarrangemang deltar Medborgarskolan i?

Vi deltar i kulturarrangemang som motsvarar våra kärnvärderingar, till exempel så vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet.


Om Medborgarskolan och folkbildning

Vad särskiljer Medborgarskolan från andra studieförbund?

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund och ett av våra fyra kärnvärden handlar om att sätta individen i centrum. Vi vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål.

Våra kärnvärden

Hur och varför bildades Medborgarskolan?

Medborgarskolan bildades utifrån en önskan att etablera ett studieförbund som hade individen i centrum. I början låg fokus på samhällsstudier. I en folkstyrd stat som Sverige, menade grundarna, är medborgarna helt enkelt tvungna att skaffa sig kunskap om samhällsfrågorna. Medborgarskolan skulle arbeta både för utbildning och för bildning

Se mer om vår historia

Under de åtta decennier som Medborgarskolan har funnits har vi utvecklats och förändrats i takt med samtidens krav. Utöver kurser, studiecirklar och föreningssamarbeten driver vi numera även förskolor och skolor. Vi erbjuder yrkesutbildningar, företagsutbildningar, genomför arbetsmarknadsinsatser och insatser för asylsökande.

Vad menas egentligen med folkbildning?

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är fri och frivillig i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta. Folkbildning kan till exempel handla om studier i svenska med nyanlända, studiecirklar om politik med personer med funktionsnedsättning eller behörighetsgivande allmän kurs.

Tanken är att folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra, öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället

Varför ska ni och andra studieförbund ha rätt till mina skattepengar?

För att vi är en arena för möten mellan människor. Vi gör så mycket mer. Vi kan göra arbetsnära satsningar i språk, integration. Detta på ett mycket mer snabbfotat sätt än myndigheter har kapacitet kan klara av och vi är därför ett komplement till statliga myndigheter. Vi anser att all kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samhället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld. För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning.

Hur fördelas stadsbidraget? Hur kan ni garantera att det används rätt?

Folkbildningsrådets styrelse beslutar om villkor och fördelning för kommande års statsbidrag till studieförbunden samt om fördelningen av de bidrag för särskilda insatser inom etablering, arbetsmarknad och mänsklig

I Folkbildningsrådets broschyr Statsbidrag till studieförbund 2022 Villkor, krav och fördelning kan man se hur bidragen ska fördelas

Länk till broschyr

Länk till verksamhetsberättelse

Hur är Medborgarskolans koppling till Moderaterna?

Vi är partipolitiskt och även religiöst obundna men vi har Moderaterna som medlemsorganisation.

Vilken relation har Medborgarskolan och Moderaterna?

Moderaterna är vår grundare och vår största medlemsorganisation. Representanter för Moderaterna sitter i regionala styrelser samt i Förbundsstyrelsen. Vår verksamhet är partipolitiskt helt obunden, samtidigt som många moderater gör goda insatser i Medborgarskolans styrelse.

Är ni Moderaternas studieförbund?

Nej, det kan man inte säga. Vi har idag ingen nämnvärd verksamhet tillsammans. Det är dock Förbundsstyrelsens ambition att inleda ett samarbete kring kurser och utbildningar för politiker och förtroendevalda inom Moderaterna.

Kan ni hävda att ni är partipolitiskt obundna?

Ja. Vi samarbetar med Moderaterna, men vi sysslar inte med partipolitik.

Hur hänger det ihop? Den som samarbetar med ett parti är väl inte partipolitiskt obunden?

Jo, eftersom vi bara samarbetar kring kurserna som vänder sig direkt till medlemmar och förtroendevalda i Moderaterna. Partiet har aldrig haft något inflytande över det utbud som vänder sig till allmänheten. Vår verksamhet är partipolitiskt helt obunden.


Övriga frågor

Hittar du inte frågan du söker är du välkommen att kontakta oss.