Frågor & svar

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor.

Om kurser

Om studiecirklar

Om kulturarrangemang och event

Om Medborgarskolan och folkbildning

Övriga frågor