Medborgarskolan är huvudman för ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Gemensamt för all skolverksamhet är att den är icke vinstdrivande.

Medborgarskolans skolor

Medborgarskolan är huvudman för ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Gemensamt för all skolverksamhet är att den är icke vinstdrivande.

Medborgarskolan är huvudman för ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Gemensamt för all skolverksamhet är att den är icke vinstdrivande.

Medborgarskolan är ett icke vinstdrivande studieförbund. Vi driver ett antal skolor och hos oss stannar skolpengen i skolan. I Göteborg driver vi Franska skolan och i Stockholm har vi flera grundskolor inom ramen för Kulturama. Vi har också ett antal gymnasieskolor med olika inriktningar. Läs mer om våra olika skolor nedan.

Våra skolformer

Läs vidare om "Förskolor"

Förskolor

Medborgarskolan är huvudman för åtta förskolor. De ligger i olika landsändar och har olika profil, men gemensamt för dem alla är att de inte är vinstdrivande.

Läs vidare om "Grundskolor"

Grundskolor

Gör det du tycker är roligt samtidigt som du läser grundskolans alla ämnen. Medborgarskolan är huvudman för Franska Skolan Göteborg med fransk profil och Kulturama Grundskola med estetisk profil.

Läs vidare om "Gymnasieskolor"

Gymnasieskolor

Medborgarskolan är huvudman för två gymnasieskolor i Stockholm; Kulturama Gymnasium och Påhlmans Gymnasium samt en gymnasieskola i Värmland; Karlstads Globala Gymnasium.