Medborgarskolan är huvudman för ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Gemensamt för all skolverksamhet är att den är icke vinstdrivande.

Medborgarskolans skolor

Medborgarskolan är huvudman för ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Gemensamt för all skolverksamhet är att den är icke vinstdrivande.

Medborgarskolan är huvudman för ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Gemensamt för all skolverksamhet är att den är icke vinstdrivande.

Medborgarskolan är ett icke vinstdrivande studieförbund. Vi driver ett antal skolor och hos oss stannar skolpengen i skolan. I Göteborg driver vi Franska skolan och i Stockholm har vi flera grundskolor inom ramen för Kulturama. Vi bedriver även skolor på olika orter i Värmland. Vi har också ett antal gymnasieskolor med olika inriktningar. Läs mer om våra olika skolor nedan.

Våra skolformer

Läs vidare om "Förskolor"
En leende pojke i köket med ägg

Förskolor

Medborgarskolan är huvudman för åtta förskolor. De ligger i olika landsändar och har olika profil, men gemensamt för dem alla är att de inte är vinstdrivande.

Läs vidare om "Grundskolor"
Glada skolelever sträcker upp händer i luften

Grundskolor

Gör det du tycker är roligt samtidigt som du läser grundskolans alla ämnen. Medborgarskolan är huvudman för Franska Skolan Göteborg med fransk profil, Kulturama Grundskola med estetisk profil och Ekeby skola i Sunne

Läs vidare om "Gymnasieskolor"
Elever som studerar ihop

Gymnasieskolor

Medborgarskolan är huvudman för två gymnasieskolor i Stockholm; Kulturama Gymnasium och Påhlmans Gymnasium samt en gymnasieskola i Värmland; Karlstads Globala Gymnasium.