Ekonomi och samhälle

Samah Bahlo stärker funktionsnedsattas rättigheter

”Jag lyfter gärna fram hur lärorikt och kärleksfullt det är att ha med den här målgruppen att göra. Man får en annan syn på livet.”

Kandidat i Demokratipriset Droppen 2022


För två år sedan förlorade Samah Bahlo sin son Hisham. Han föddes med en CP-skada och gick bort strax före sin sjuttonårsdag. Genom att använda sina erfarenheter och kunskaper sprider Samah nu information för och om personer med funktionsvariation och deras anhöriga, genom den ideella föreningen Heroes in Sweden (HIS).

I nomineringen till Samah står det ”Hon räds inte att lyfta luren och ringa upp riksdagen för att fråga hur de ska stärka funktionsnedsattas rätt. Genom sitt engagemang och mjuka sätt får hon andra att öppna upp och bjuda till.”. Samah och den HIS, den indeella förening som hon grundat, har på detta sätt gett personer med funktionsvariation möjlighet att kostnadsfritt delta i sociala aktiviteter – bland annat i samarbete med Medborgarskolan.

Samah, du är nominerad till Demokratipriset Droppen. Vad är demokrati för dig?

- Demokrati för mig är när allas röster kommer fram och när alla människor oavsett funktionshinder, bakgrund, kön, utseende har lika mycket rätt att höras och synas. Man ska ha lika mycket rätt till få vara med och påverka och bestämma.

Berätta om Heroes in Swedens arbete och hur det bidrar till demokrati?

- Heroes in Sweden- HIS är ett minne för min bortgångna son Hisham som jag förlorade år 2020. Han blev 16 år och 9 månader. HIS står för dom tre första bokstäverna i Hishams namn. Det är en ideell organisation som arbetar för människor med funktionsvariation och deras anhöriga. Vi vill sprida värdefull kunskap och information om och för målgruppen. Min vision är att vi ska synas och höja rösten och ta plats i samhället.

- Jag vill att vi ska sprida kunskap och information om hur livet kan se ut för personer med funktionsvariation och deras anhöriga. Jag vill uppmärksamma begränsningen, isoleringen och hur man formas och lär sig att anpassa sig utifrån olika situationer. Jag upplyser om rättigheter och om hur mycket man får kämpa med sådan man egentligen har rätt till. Genom olika sociala aktiviteter öka delaktigheten och inkludering i samhället. På så sätt kan målgruppen få vara en del av samhället och att man får normalisera deras situation.

- Jag lyfter gärna fram hur lärorikt och kärleksfullt det är att ha med den målgruppen att göra. Man får en annan syn på livet.

Vad skulle du göra om du vann Demokratipriset Droppen?

Jag har många idéer men jag är osäker just nu på vilken det blir. Men något spännande och roligt som kommer till nytta i föreningens arbete blir det i alla fall.


Följ Heroes in Sweden verksamhet på Facebook

Relaterade artiklar

Ekonomi och samhälle

Kandidat i Droppen: Maxida Märak

”[…] jag ska göra allt i min makt för att alltid kämpa för rättvisa. Det är vår förbannade skyldighet som människor.”

10 oktober 2022
Läs vidare om "Kandidat i Droppen: Maxida Märak"

Läs mer och rösta i Droppen 2022

Läs vidare om "Demokratipriset Droppen"

Demokratipriset Droppen

En droppe ger stora ringar på vattnet – precis som när du delar med dig av kunskap och engagemang till andra. Demokratipriset Droppen delas ut en gång per år, till en person eller organisation som genom att sprida kunskap har gjort en insats för demokratin. Vinnaren får 20 000 kronor och möjlighet att utveckla sitt engagemang via Medborgarskolan.