Ekonomi och samhälle

Framtidens folkbildning

En disig novemberdag 1940 stod några unga människor vid dammen invid Gimo herrgård. De hade just grundat det nya studieförbundet Medborgarskolan och ville markera detta genom att kasta en sten i dammen. Ringarna som bildades på vattnet skulle symbolisera hur kunskapen genom studiecirkeln sprids från den lilla gruppen ut i det stora samhället.

Över 80 år senare, skapar vår verksamhet ringar på vattnet än idag. Kunskap som skapar delaktighet och utvecklar demokratin. Vår drivkraft är livslångt lärande och allas möjlighet till folkbildning och tillsammans kan vi skapa framtidens folkbildning!