Ort
Lund
Startdatum
25 Sep 2023
Tid
18:00-20:15
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
5 st
Nummer
63406
Pris
1 695 kr

Om arrangemanget

Du får i denna kurs lära dig grunderna för Astronavigering och hur man bestämmer sin position med hjälp av t e x en sextant och solen.

Astronomisk navigation är en navigationsteknik som består i att avgöra sin position med hjälp av observationer av astronomiska objekt och mätningar av deras höjd. Tekniken utvecklades främst av sjöfarare för att kunna bestämma positioner på de enformiga oceanerna där land var utom sikte.

Navigation med hjälp av himlakroppar är en kunskap som håller på att dö ut men som länge var det enda hjälpmedlet för positionsbestämning på världshaven, kompletterat med logg och kompass.

Kursledare
Henry Bromée

Alla våra ledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem med möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

Ort

Medborgarskolan

Bangatan 6, Lund

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 1 695 kr

Summa: 1 695 kr

Utforska ämnesområde