Ort
Skara
Startdatum
6 Mar 2024
Tid
18:00-19:30
Dagar
Onsdagar
Antal tillfällen
3 st
Nummer
40847
Pris
595 kr

Om arrangemanget

Det positiva samspelet föräldrar-barn är en viktig del i barns utveckling. Ditt barn behöver dig som förälder att samspela med för sin fortsatta utveckling. Kursen kan leda till att du som förälder får möjlighet att förstärka och utveckla kommunikationen med ditt barn.

Innehåll och upplägg
Målet med kursen är att du som förälder ska bli stärkt i ditt sätt att kommunicera med ditt barn. Kursen bygger på en samspelsmetod som heter Marte meo där syftet är att dialogen mellan dig och ditt barn kan förstärkas och utvecklas. Du får se filmsekvenser som innehåller samspel i olika situationer.

Du kommer att få tips och förslag hur du kan kommunicera med ditt barn som kan vara till hjälp i vardagssituationer.

Som förälder får du ta del av en problemlösnings-modell när en konflikt uppstår med ditt barn.

Gruppens egna frågeställningar och delaktighet är viktiga inslag i kursen. Teori varvas med exempel runt samspelets betydelse föräldrar-barn.

Efter träff två får du ett hemarbete att titta på en samspelssituation som vi på träff 3 går igenom tillsammans. Känslor är en viktig del i en relation och samspel och vi samtalar om hur vi som föräldrar skall uttrycka oss på ett för barnet bra sätt.

Gruppen får ta del av diskussionsunderlag handlar om bemötande barn-vuxna.

Vi träffas varannan vecka 1,5 timme/tillfälle.

För vem
Kursen riktar sig till föräldrar som har barn 0-12 år. Det krävs inga förkunskaper.

Kursledare
Mats Elmehed har lång erfarenhet kring samspel föräldrar-barn och familjearbete. Mats är en omtyckt kursledare som kommer att vägleda gruppen med respekt, delaktighet och humor. Mats guidar dig och gruppen till ett positivt lärande.

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans grundläggande cirkelledarutbildning och erbjuds kontinuerligt möjlighet att delta i vårt interna utbildningsprogram.

Kursmaterial
Deltagarna ombesörjer inköp av sitt material. Innan kursstart skickar vi informationsmail angående bra kursmaterial.

Bra att veta
Du får en kallelse till kursen ca en-två veckor innan kursstart. Kursen kan komma att ställas in om det inte blir tillräckligt många deltagare. Ju tidigare du anmäler dig, desto större chans att kursen startar. Vi förbehåller oss rätten att vid behov byta kursledare eller kurslokal.

Som deltagare i Medborgarskolans kurser har du möjlighet att utnyttja vissa förmåner, läs mer på www.medborgarskolan.se/formaner

Vill du delbetala? Läs mer om hur du gör under rubriken ”Kursavgift och betalning” på www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/allmanna-villkor

 

 

 

 

 

 

Ort

Medborgarskolan Skara.

Stortorget 1, Skara

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 595 kr

Summa: 595 kr

Utforska ämnesområde