Ort
Luleå
Startdatum
25 Jun 2024
Tid
18:00-21:00
Dag
Tisdag
Antal tillfällen
1 st
Nummer
55996
Pris
475 kr

Få platser kvar

Om arrangemanget

Handledarutbildning/ Introduktionsutbildning för privat övningskörning för behörighet B-körkort i Luleå. Utbildningen sker på svenska.

Denna introduktionsutbildning skall med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elever vägledning, inför den privata övningskörningen.
Den skall därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:
- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
- Hur man planerar och strukturerar övningskörning
- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten
Nytt i introduktionsutbildningen fr.o.m. 1 januari 2011, är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning skall ingå. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenh§1§1eten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt.

UPPLÄGG
En introduktionsutbildning omfattar 3 timmar samt 1 paus 15 minuter.
Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt. I samband med utbildningen rapporteras genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst.

EFTER KURSEN
När eleven har fått sitt körkortstillstånd och både elev och handledare har gått handledarutbildning kan handledaren ansöka om tillstånd att vara handledare.
När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas!

FÖRKUNSKAPER
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

KURSLEDARE
Vår kursledare Andreas Degerlund är utbildad trafikskollärare.

KURSMATERIAL
I kursavgiften ingår handledarboken. En bok per familj. För de som bor när ett kontor i Norr- Västerbotten får komma och hämta den - för övriga skickar vi boken.

Var redo med legitimation - gäller såväl handledare som elev!
Handledare och elev behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig, utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med.
Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från Medborgarskolan.

Ort

Medborgarskolan Luleå

Sandviksgatan 81, Luleå

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 475 kr

Summa: 475 kr

Utforska ämnesområde