Ort
Distans
Startdatum
26 Feb 2024
Tid
09:30-11:00
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Lovisa Limseth
Nummer
64000
Pris
1 950 kr

Få platser kvar

Om arrangemanget

Under sex veckor utforskar vi det fantastiska akvarellmåleriets möjligheter med avstamp i oss själva.

Innehåll

Vi utgår från ett skapande som kommer inifrån snarare än utifrån och fokuserar på att (åter) finna glädjen i skapandet. Intuition och abstraktion är våra bästa vänner när vi rör oss genom kursen.

Upplägg

Varje vecka har ett eget tema med tillhörande teori, uppgifter och filosofiska reflektioner. Under den första veckan utforskar vi vår egen inställning till skapandet, gör övningar för att släppa taget om prestationstanken, och öppnar upp för att våga utvecklas i det egna konstnärliga uttrycket. För vem målar vi egentligen? Sedan följer fem lektioner med rötter i elementläran. Element för element utforskar vi färg, form och komposition men också de mer abstrakta delarna av konstnärskapet. Vad vill vi egentligen uttrycka? Hur vill vi känna när vi målar eller när vi betraktar våra verk? Kursen är upplagd så att du får möjlighet att jobba mycket själv och följa just din rytm. Känn ingen press att prestera eller “lyckas” med uppgifterna, utan se uppgifterna som just studier eller inspirerande idéer att upptäcka på ditt sätt. Det viktiga är inte att göra rätt enligt någon annan, utan att hitta ett sätt att måla och skapa på som är rätt och känns lätt i dig.

Livelektioner

På måndagar ses vi 09:30 - 11:00 för en 90 min live-lektion där vi kan samtala kring veckans tema, filosofera och reflektera, samt gå igenom eventuella utmaningar som dykt upp vad gäller teknik och dylikt. Livelektionen spelas in och kan även avnjutas vid senare tillfällen.

Learnify - Vår virtuella ateljé

Under kursens gång lägger jag upp inspirationsklipp, utförliga instruktioner till uppgifter samt filmer med demonstrationer av måleriteknik i vår virtuella ateljé på Medborgarskolan online plattform Learnify. Som ett konstverk i sig kommer denna plats att fyllas av färg och form genom inspirerande bilder, instruktionsfilmer, övningar och reflektioner. Varje vecka öppnas nya filmer och texter för dig att ta del av.

För vem

Detta är en akvarellkurs för dig som har de grundläggande kunskaperna inom akvarellmåleri och nu vill ta nästa steg i din egen unika utveckling som konstnär. Det är också en kurs för dig som kanske har målat ett tag men tappat lite av glädjen i att skapa och nu vill bjuda in mer inspiration och släppa loss din kreativitet. Detta är ej en akvarellkurs för dig som endast vill öva teknik och måla exakt likt den yttre verkligheten. Mycket av det vi gör utgår från ett intuitivt förhållningssätt till skapandet och fokus ligger på den kreativa skapandeprocessen, snarare än på resultat och prestation. Vare sig du nyligen har gått Medborgarskolans Nybörjarkurs i Akvarell, andra målar kurser eller bara målat en del själv hoppas jag att denna Fortsättningskurs kommer att tillfredsställa dina behov av utveckling och transformation! Kursen är ej tänkt att vara alltför avancerad, men är ändå här för att utmana och inspirera till utveckling. Det finns fortfarande inga rätt och fel i skapandet och vi tillåter oss själva att utifrån våra unika förutsättningar och önskningar finna ett konstnärskap bortom prestationskrav. När det gäller material använder du med det du tycker om att använda och har haft nytta av i ditt måleri tidigare. Förslag på lämpligt konstnärsmaterial skickas i mail innan kursstart!

Kursledare

Efter år av studier och konstnärligt utövande inom måleriet såväl som inom scenkonsten är Lovisa Limseth idag i huvudsak lärare och har som främsta fokus att tillhandahålla utrymme och tid åt människor att oavsett ålder och bakgrund återfinna glädjen i att skapa - på målarduken såväl som i övriga livet. Med stor erfarenhet och kunskap inom mindfulness, yoga och meditation skapar Lovisa kurser som både syftar till utvecklande av målartekniker och samtidigt lämnar plats för utforskande av den egna kreativiteten och den inre föreställningsförmågan. Mer än någonting är Lovisa här för att hjälpa dig att i din takt och med dina förutsättningar komma igång eller komma vidare med just ditt skapande! Under våren 2022 erbjuder Lovisa följande kurser: Måla med Mindfulness, Måla Abstrakt och intuitivt, Intuitivt Akvarellmåleri, Akvarellmåleri för nybörjare, samt flera kurser inom Vedic Art - bland annat grundkurs, fortsättningskurs, temakurs och fördjupningskurs.

Det är något speciellt med våra kursledare! Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till individuell utveckling. 

Bra att veta

Vid tekniska problem vänd dig till : Jannis Gauci <jannis.gauci@medborgarskolan.se>;

  • Kursstarten är preliminär och kan komma att ändras.
  • Observera att du alltid får en kallelse innan kursstart.
  • Ta del av våra allmänna villkor här.
  • Har du speciella behov så kontakta oss så ska vi försöka lösa dessa så smidigt som möjligt.

Rabatter och förmåner

Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 10% rabatt hos Akademibokhandeln och 6% rabatt hos Bokus. http://www.medborgarskolan.se/formaner/

Om folkbildning

Folkbildning är en utbildningsform som är fri, frivillig och tillgänglig för alla. Folkbildning innebär att kurser och studiecirklar anpassas efter deltagarna och att deltagarna har ett stort demokratiskt inflytande över utbildningens utformning.

Pris

Deltagaravgift: 1 950 kr

Summa: 1 950 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde