Ort
Distans
Startdatum
19 Aug 2024
Tid
18:30-20:45
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
5 st
Ledare
Sandybell Ryytty
Nummer
76677
Pris
1 210 kr

Om arrangemanget

I denna kurs får du alla kunskaper som krävs för att bli riktigt vass inom skrivande och retorik.

Innehåll
I den här kursen kommer du att få verktyg för att komma vidare med ditt skrivande i en tillåtande och trygg miljö.

Under kursens gång kommer du att genom olika skrivövningar utveckla din inspiration och lust att skriva. Du kommer att skriva på intuition och associationer, men kursen består även av längre övningar med tid för reflektion och eftertanke. Du kommer även att få arbeta med kamratrespons där fokus kommer att ligga på att hjälpa varandra att se styrkorna i varandras texter och hur du bäst utvecklar din text för att nå dess fulla utvecklingspotential.

Inom denna kurs kommer vi även att gå igenom retorik. Du kommer att få veta viktiga delar om hur du disponerar ett tal, få knep för att kunna hantera nervositet samt få kännedom om hur du kan bli medveten om ditt kroppsspråk, och mycket mer. 

Upplägg
Kursen går en gång i veckan på måndagar i 5 veckor, samma dag och tid. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 3x45 minuter per kurstillfälle. Totalt 15 lektionstimmar. Kursen hålls på distans genom videomöten.

Förkunskaper
Du har gått en kurs tidigare eller kommit vidare i din kanske redan pågående skrivprocess.

Arbetsmaterial
Inga arbetsmaterial krävs - bara ha en stabil internetuppkoppling.

Kursledare
Sandybell Ryytty är utbildad lärare i svenska och har några egna skönlitterära verk inom prosa och lyrik i ryggen. Hon brinner för att dela med sig av vad skrivandet kan ge som personlig utveckling och kreativ konstform. 
Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kallelse/faktura
Alla kursstarter är preliminära. Kallelse/faktura till kursen med definitivt startdatum skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Bra att veta
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse med definitivt startdatum cirka en vecka före kursstart. Lärandet sker till stor del genom interaktion med andra kursdeltagare så vi behöver åtminstone fyra anmälningar för att kunna starta kursen. Ta gärna med dig din kompis, partner eller föräldrar!

Folkbildning
Grundtanken med folkbildning är att deltagarna i samverkan med kursledaren lär av varandra. Arbetsformerna är demokratiska och engagerande och lärandet aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Genom bra kommunikation har kursledaren möjlighet att anpassa kursen tillsammans med deltagarna under kursens gång.

Medborgarskolan Mälardalen är miljödiplomerade sedan 2016. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete  här.

Anmälan
Anmälan sker via formuläret på kursens hemsida eller genom att kontakta oss via telefonnummer 010-15 75 200.

Pris

Deltagaravgift: 1 210 kr

Summa: 1 210 kr

Relaterade artiklar

Kommunikation

Skrivarkurs för fantasyfans

Älskar du monster och magi och drömmer om att lära dig mer om fantasy, skräck och sci-fi? Kanske till och med skriva en egen berättelse? Gå då en kurs på Medbor...

11 juli 2023
Läs vidare om "Skrivarkurs för fantasyfans"

Utforska ämnesområde