Ort
Distans
Startdatum
28 Maj 2024
Tid
19:00-20:30
Dagar
Tisdagar
Antal tillfällen
10 st
Ledare
Charlotte Bertilsson
Nummer
68868
Pris
1 845 kr

Om arrangemanget

Att kunna teckenspråk är en merit i många sammanhang. Kanske har du behov att lära dig teckenspråk för att kommunicera i ditt arbete eller så vill du av personlig anledning lära dig det svenska teckenspråket. Denna kursen riktar sig mot hörande personer som vill lära sig teckenspråk.

Detta är en distanskurs!

Nybörjarkursen är ditt första steg mot målet för att lära sig det svenska teckenspråket. Du lär dig grunderna och språkets struktur.

Nybörjarkursens upplägg:

 • Handalfabetet 
 • Meningsbyggnad 
 • Teckenlistor kring olika ämnen (sjukvård, skola, samhället, barn, etc.)
 • Vardagsmeningar
 • Avläsa teckenspråk
 • Teckenspråkssånger
 • Litteratur av och om teckenspråkiga personer
 • Individuell språklig återkoppling vid inspelningsuppgifter

Så här går det till
Under 10 veckor får du varje vecka tillgång till nya lektioner med inspirerande undervisning och goda förutsättningar till språklig utveckling. 5 av studietillfällena kommer att ske Live via Zoom. Länk, datum och tid kommer du att informeras kring, en vecka före kursstart. I dessa forum möter du din Teckenspråkslärare och kurskamrater digitalt i realtid. Övriga lektioner disponerar du i egen takt. Lektionerna är förinspelade av din Teckenspråkslärare och du når dom via personligt inlogg till Medborgarskolans distansplattform, Learnify. Mellan lektionerna ges du även möjlighet till att utföra inspelningsuppgifter och få individuell språklig analys i återkoppling från din teckenspråkslärare. Allt för att ge dig de bästa förutsättningar för att nå språklig utveckling. 

Viktigt
Ange alltid aktuell e-postadress vid anmälan. Viktigt då inloggningsuppgifter m.m. mejlas ut.

Distanskurs
Du får natten till kursstarten ett mejl med inloggningsuppgifter. Kursen ligger på vår egna plattform, Learnify. Övningar, genomgångar, m.m. ligger tillgängligt i plattformen under kursens gång. Du har 2v extra på dig att bli klar med kursen efter sista tillfället.

För vem?
För dig som inte har några tidigare kunskaper inom teckenspråk.

Anmälan
OBS! Ta del av köpvillkoren innan du anmäler dig. När kursen fått tillräckligt med anmälningar får du en kallelse med faktura via posten eller e-post. Där anges definitiv startdag, plats, tidpunkt och ibland även information om portkod med mera.

 • Anmälan är bindande
 • Kursens startdatum är preliminärt.
 • Invänta alltid kallelse innan du går till kurslokalen.

Ledare
Din teckenspråkslärare är en välutbildad och engagerad pedagog med många års språklig erfarenhet kring döva, hörselskadade och teckenspråk. Våra ledare har relevanta ämneskunskaper och erfarenhet av att leda studiecirkel. Ledaren genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Genom ett utbildningsprogram ges våra ledare möjlighet till såväl personlig som pedagogisk utveckling, en viktig del av Medborgarskolans kvalitetsarbete.

Rabatt
Alla som går en kurs hos oss får rabatt på böcker. Läs mer om hur du gör: https://www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/formaner/

Detta är folkbildning
Folkbildning skapar vi tillsammans i studiecirklar som drivs framåt genom kunskapsutbyte. Studiecirkeln är folkbildningsrörelsens klassiska kursform och kan handla om stort och smått, lokalt och globalt. Den kan genomföras vid träffar, på distans eller semidistans. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och utbyta erfarenheter och tankar med andra människor. Varje individ har inflytande i gruppen. Inom folkbildningen kan den enskilde deltagaren påverka cirkelns upplägg och innehåll efter demokratiskt inspirerad modell.

Pris

Deltagaravgift: 1 845 kr

Summa: 1 845 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde