Vi lever i en väldigt utmanande tid där osäkerhet, oro och uppgivenhet är en del av vardagen för många människor. Därför vill vi på Medborgarskolan i samarbete med Suicide Zero sprida lite hopp genom föreläsningar, panelsamtal och livemusik.

En stund för Hopp

Vi lever i en väldigt utmanande tid där osäkerhet, oro och uppgivenhet är en del av vardagen för många människor. Därför vill vi på Medborgarskolan i samarbete med Suicide Zero sprida lite hopp genom föreläsningar, panelsamtal och livemusik.

Kontakt

Medborgarskolan
Pia-Lotta Bylund
0720-787989
pia-lotta.bylund@medborgarskolan.se

Föreläsare
Chris Pettersson
0723-955654
chris@chrispettersson.se

Vi lever i en väldigt utmanande tid där osäkerhet, oro och uppgivenhet är en del av vardagen för många människor. Därför vill vi på Medborgarskolan i samarbete med Suicide Zero sprida lite hopp genom föreläsningar, panelsamtal och livemusik.

Se En stund för Hopp på youtube

En stund för Hopp - Chris Pettersson och Pia-Lotta Bylund

Om sändningen

Vi bjuder på en digital sändning där vi vill vi sprida ett budskap om hopp och medmänsklighet, visa på lösningar och hjälp som finns men framför allt inspirera och uppmuntra oss alla att vara medmänniskor till varandra. Eventet är en del av Medborgarskolans julkampanj.

Chris Pettersson, föreläsare, coach och programledare kommer att dela med sig av sin personliga berättelse av psykisk ohälsa och hur han hittade hoppet när allt var som mörkast. Lejla Mundzic, VD på Emerga, kommer att prata om det aktiva hoppet och nödvändigheten i att alla blir sedda och hörda.  Därefter följer ett panelsamtal på temat hopp med:

  • Anders Rosengren, läkare, forskare och grundare av forskningsprojektet ”Livsstilsverktyget”
  • Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero
  • Clara Klingenström, artist och ambassadör för Suicide Zero

Eventet kommer även att bjuda på musik från Clara Klingenström och korta filmer där ledare och deltagare i Medborgarskolans verksamheter svarar på frågan vad ”hopp” betyder för dem.

Sändningen leds av Pia-Lotta Bylund från Medborgarskolan Syd och Chris Pettersson.

Föreläsare och panelsamtalsdeltagare under En stund för Hopp

Om eventet

– Många människor känner sig överväldigade och många gånger ensamma i utmaningar som kommit explosionsartat de senaste åren. I samarbetet och i sändningen så hoppas vi att kunna vara ett stöd men också att kunna sprida hopp till både människor i utanförskap och personer som kämpar med psykisk ohälsa. Ingen skall behöva vara själv i sina tankar, säger Chris Pettersson, medskapare av En stund för Hopp.

På Medborgarskolan arbetar vi aktivt med att stärka folkhälsan och bidra med lösningar på samhällsutmaningar såsom psykisk ohälsa, utanförskap och ofrivillig ensamhet. I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för meningsfull gemenskap och stärker människor i att kunna påverka sin livssituation och sin framtid. Att sprida hopp är en viktig del i det.

– Vi har en viktig uppgift i att sprida kunskap och medvetenhet kring viktiga samhällsfrågor men också att skapa sammanhang där människor kan utvecklas och må bra. I mötet mellan människor frigörs en stor kraft och jag ser dagligen hur mycket gemenskap och delaktighet betyder för de människor som kommer till oss. Inte sällan hör jag att man känner sig mindre ensam och upplever en känsla av hopp.  För mig är det en stor drivkraft att försöka sprida den känslan till fler och jag önskar att den här sändningen ska kunna bidra till det, säger Pia-Lotta Bylund, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan Syd och initiativtagare till En stund för Hopp.

Under sändningen kommer föreläsarna Chris Pettersson och Lejla Mundzic att hålla varsin föreläsning om psykisk ohälsa respektive mänskliga rättigheter utifrån sina egna erfarenheter. Även ett panelsamtal kommer att hållas med Anders Rosengren, läkare och forskare, Rickard Bracken, generaldirektör för Suicide Zero, samt Clara Klingenström, artist och Suicide Zero-ambassadör. Clara kommer även att göra ett musikframträdande.

– Jag hoppas att vi genom den här sändningen kan visa på lösningar och hjälp som finns men framförallt uppmuntra och inspirera oss alla att vara medmänniskor till varandra i vardagen. Små handlingar av medmänsklighet kan göra stor skillnad, avslutar Pia-Lotta.

Deltagare

Rickard Bracken

Rickard_B01

Rickard Bracken är generalsekreterare för organisationen Suicide Zero, en organisation som arbetar för att förebygga självmord genom att öka medvetenhet och minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Rickard har tidigare arbetat inom socialt arbete och har ett stort engagemang för att såväl beslutsfattare och den breda allmänheten ska öka sina kunskaper om samhällsproblemet självmord och att fler ska göra mer för ett samhälle utan självmord.

Clara Klingenström

Clara Klingenström

Clara Klingenström är en mycket begåvad artist och även ambassadör för organisationen Suicide Zero. Genom både ambassadörsskapet och sin musik så delar Clara med sig om sin personliga berättelse inom psykisk ohälsa med målet om att sprida styrka och hopp. I detta finns en passion för att uppmärksamma och minska stigmat och samtidigt att nyttja sin musik för att göra skillnad för människor. Clara uppmuntrar genom sina budskap människor att våga söka stöd och att även öppna upp samtalet i ämnet psykisk ohälsa. Ett mål är därigenom att få visa kraften i att vara ett ljus för människor i de mörkaste stunderna.

Lejla Mundzic

Lejla Mundzic

Lejla Mundzic, grundare och VD för Emerga Lab har ägnat hela sitt yrkesliv år mänskliga rättigheter och skapade för 15 år sedan Emerga ur en övertygelse om att var och en kan bidra till att skapa ett samhälle där alla människor ges samma förutsättningar och möjligheter. Lejlas bakgrund som flykting och invandrare från Bosnien har präglat hennes tillvaro och varit en drivkraft i arbetet med att förverkliga visionen om ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.

Chris Pettersson

Chris Pettersson. Foto: Peter Fredriksson.

Chris Pettersson är en av Sveriges i särklass bästa föreläsare sett till retorik och framförande. Han har gjort över 550 föreläsningar inom företags-utveckling och motivation. Han har ett långt och gediget CV inom sin karriär som affärsutvecklare och föreläsare.

Anders Rosengren

AndersRosengren

Anders Rosengren är professor, läkare och grundare av ’Livsstilsverktyget', som är en gratis forskningsbaserad app som tar ett helhetsgrepp för att hjälpa människor hantera och förebygga ohälsa. Han har en ständig passion för att befrämja livskvalitet och psykisk hälsa. Genom Livsstilsverktyget och hans senaste bok Hela livet visar han hur stress, sömn, motion, viktiga livsfrågor och psykisk ohälsa hänger samman.

Kontakt

Medborgarskolan
Pia-Lotta Bylund
0720-787989
pia-lotta.bylund@medborgarskolan.se

Föreläsare
Chris Pettersson
0723-955654
chris@chrispettersson.se