Medborgarskolan Stockholm deltar i En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

Medborgarskolan Stockholm deltar i En vecka fri från våld

Medborgarskolan Stockholm deltar i En vecka fri från våld

Medborgarskolan Stockholm medverkar i kampanjen En vecka fri från våld mellan den 20/11 - 24/11 för att belysa och förebygga det ökade våldet i samhället. Tillsammans med föreläsare och organisationer som Faysa Idle, MÄN, Brottsofferjouren, ATSUB och nxtME vill Medborgarskolan bredda perspektivet och engagera fler mot våldet.

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som startades av organisationerna Unizon och MÄN för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och belysa hur viktigt det är med våldsförebyggande arbete. Sedan dess har flera kommuner, myndigheter och regioner hakat på kampanjen i samband med den internationella dagen för våld mot kvinnor som infaller under vecka 47 varje år.